AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Besiktning brandskyddsanläggningar

Allt högre krav på brandsäkerhet

Besiktning åt stora industrier, regioner, kommuner och fastighetsägare men även enskilda verksamheter som butiker, förskolor och vandrarhem.

Försäkringsbolag, myndigheter och larmmottagare ställer allt högre krav på brandsäkerheten idag.

AFRY besiktigar brandskyddsanläggningar åt stora industrier, regioner, kommuner och fastighetsägare men även enskilda verksamheter som butiker, förskolor och vandrarhem.

Vi är certifierade enligt Brandskyddsföreningens norm SBF 1003 av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering och kan besikta din brandlarmanläggning, utrymningslarm med talat meddelande och vattensprinkleranläggning.

Våra besiktningsmän finns över hela Sverige och kan utföra exempelvis normbesiktning (leverans- och revisionsbesiktning) och entreprenadbesiktning.

Normbesiktning, leverans- och revisionsbesiktning

En normbesiktning av brandskyddsanordningar sker i form av en oberoende tredjepartskontroll, något som starkt har bidragit till anordningarnas höga tillförlitlighet i Sverige. Normbesiktningen säkerställer att du har ett tillförlitligt brandskydd.

En nyinstallerad anläggning utförd enligt Brandskyddsföreningens regelverk ska alltid leveransbesiktas av en certifierad besiktningsman. Här upptäcks eventuella fel och brister och en okulär syn och funktionsprovning utförs.

En revisionsbesiktning av anläggningen ska därefter göras varje år. Det årliga besiktningsintyget visar på anordningens status i förhållande till aktuellt regelverk, vilket ger värdefull information till anläggningsägare, försäkringsbolag, räddningstjänst, fastighetsägare med flera.

Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktning vid färdigställda entreprenader. Vid slutbesiktningen kontrolleras entreprenaden mot projekterad handling. Då våra besiktningsmän är certifierade kan man i samband med entreprenadbesiktningen även göra en leveransbesiktning.

Auktoriserade besiktningsmän

På AFRY har vi mångårig erfarenhet av allt som berör besiktningar av brandlarm och sprinkler. Våra medarbetare är auktoriserade besiktningsmän för leverans- och revisionsbesiktningar enligt Brandskyddsföreningens krav.

Kontakt

Har du frågor om besiktning av brandskyddsanläggning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Marcus Forsberg - Besiktningsman Brand- och utrymningslarm, region väst

Marcus Forsberg

Besiktningsman Brand- och utrymningslarm, region väst

Kontakta Marcus Forsberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.