Robotics Simulation production

Simulering

Simulering av försörjningskedjan, produktion, lager och logistik

Simulering är en datorbaserad metod som möjliggör analys, visualisering och optimering av komplexa verkliga problem. Metoden ger underlag för framtagning av säkra och effektiva lösningar.

Genom att använda simulering kan vi utforska systemegenskaper, öka prestanda och minska risker genom att göra det möjligt för ledningen att experimentera med tänkbara scenarier i ett tidigt skede utan att störa en befintlig verksamhet eller innan nya investeringar görs.

Det möjliggör faktabaserat stöd för strategiska beslut, investeringar och planering för att lösa mer tekniska och operativa utmaningar.

Simulering är ett visuellt och pedagogiskt verktyg för att skapa samarbete mellan olika funktioner inom företaget. Förmågan att modellera och analysera tidskritiska händelser skiljer simuleringsmodelleringen från andra metoder, till exempel de som använder Excel eller linjär programmering.

Våra simuleringstjänster inkluderar:  

  • Pilot- och fallstudier
  • Modellerings- och analysprojekt
  • Utveckling av klientspecifika simuleringsverktyg och användargränssnitt
  • Uthyrning av specialist
  • Expertkonsultation
  • Metodikutbildning
  • Programutbildning
Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.