Vindkraftverk på rad

AFRY bidrar till en mer hållbar energiproduktion i Tyskland

AFRY bidrar till en mer hållbar energiproduktion i Tyskland

I Tyskland ökar andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen stadigt och nådde 42% år 2019. Tyskland tar just nu fram ett utkast till en lag om förnybara energikällor, vilket beskriver målen för landets ”Klimatskyddsprogram 2030” och däri anges en andel på 65% av förnybar energi av den totala energiförbrukningen år 2030.

Produktion av vindkraft är fortfarande den viktigaste vägen för att uppnå Tysklands mål för förnybar energi. Från januari till oktober 2020 hade fler vindkraftsparker givits tillstånd för än vad som godkändes under hela 2019.

AFRY stödjer den hållbara övergången i energipolitiken

AFRY stödjer byggandet av vindkraftverk i alla projektfaser med vårt erfarna team av internationella experter. AFRY bistår med helhetslösningar och ett erbjudande som sträcker sig från förstudier till hantering av miljöplaneringsaspekter, tillstånds- och immissionskontroller samt teknisk due diligence.

AFRYs team i Tyskland säkerställer övergången till en hållbar energiproduktion genom att tillämpa miljöplanering under bygg- och expansionsprojekt inom vindkraftsektorn i hela Tyskland. Hittills har AFRY bidragit med sin expertis i över 500 vindkraftsrelaterade projekt på land och till havs.

Erfarenhet bidrar vid konfliktlösning

Byggandet av nya vindkraftverk och de ekonomiska förutsättningarna för en säker och grön energiförsörjning måste harmoniera med skyddet av liv på land och i vatten. Detta innebär att de globala hållbarhetsmålen blir ett naturligt fokus för varje projekt. Som ett globalt företag utvecklar AFRY lösningar på målkonflikter mellan ökad energiproduktion och bevarandet av biologisk mångfald. Planeringen av energipolitiska åtgärder och skiftet bort från fossila bränslen stödjs av AFRYs omfattande erfarenhet av analys av möjliga ekologiska konflikter och utveckling av miljövänliga och hållbara lösningar.

Vårt team av miljöforskare, ekologer, datavetare och ingenjörer bistår implementeringen av de globala hållbarhetsmålen i samband med det skifte som pågår från fossila energikällor till förnyelsebara. Därigenom fokuseras inte enbart på byggandet av effektiva vindkraftverk utan hela projektets värdekedja inkluderas.

 

Jenny Book Torring - Business Unit Manager, Environment and sustainability Sweden

Jenny Book Torring

Business Unit Manager, Environment and sustainability Sweden

Kontakta Jenny Book Torring

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.