Power line

Det svenska elnätet i förändring

Det svenska elnätets framtid - utmaningar och möjligheter inför ökad elektrifiering

Om näringslivet elektrifierar i den utsträckning man hittills aviserat beräknas Sveriges elförbrukning stiga till omkring 330 TWh per år 2045. Det kan jämföras med dagens 140 TWh, enligt Energiföretagens senaste rapport. Det innebär att elnätet inom kort tid ska kunna hantera ett mer än fördubblat elbehov än idag. Tord Karlberg, ansvarig för AFRYs verksamhet inom transmission och distribution i Sverige, förklarar de största utmaningarna.

På vilket sätt behöver elnätet utvecklas?

"Det korta svaret är att vi behöver bygga mer och snabbare samtidigt som vi måste använda nätet smartare. Det beror delvis på att kapaciteten i nätet redan i dag är begränsad i många områden. Med den mer än dubblade elförbrukningen kommer även överföringskapaciteten ungefär behöva dubblas. Utbyggnationen av nätet behöver också gå snabbare och i takt med kapacitetsbehovet. Att använda nätet smartare är den snabbaste, effektivaste och billigaste lösningen för att öka kapaciteten. Det finns idag många lösningar och med det ökade behovet och tidspressen kommer säkert ytterligare innovationer på området. Det kan handla om dynamiska gränsvärden, batterier, byta lina på befintliga stolpar eller utrustning som till exempel FACTS."

Tord Karlberg
"Att använda nätet smartare är den snabbaste, effektivaste och billigaste lösningen för att öka kapaciteten."

"Det svenska transmissionsnätet är, precis som till exempel våra järnvägar, en av våra mest samhällsbärande funktioner som idag har många år på nacken. Det började byggas för snart hundra år sedan; År 1936 fördes det för första gången el från Norrland till mellersta Sverige och att bygga ut hela Sveriges elnät tog cirka 70 år. Nu har vi alltså 10-20 år på oss att förstärka och bygga ut nätet så det kan hantera lika mycket elanvändning till.

"Samtidigt ställs nya krav på nätet. Den väderberoende produktionen ökar i andel och kommer innebära både att flödena varierar mer samt att trögheten i systemet minskar. Även konsumtionen kommer att förändras på grund av elektrifieringen av transport- och industrisektorn. Det tillkommer nya aktörer i systemet som aggregatorer och producenter. Ökad flexibilitet på konsumtionen med hjälp av krav eller incitament. Hela systemet kommer bli mycket mer dynamiskt vilket kommer möjliggöras med ökad digitalisering. Samtidigt som allt detta sker kommer en ökad säkerhetsrisk vilket adderar ytterligare krav."

Power line at sunset

Är det framförallt den ökade elektrifieringen som bidrar till omställningen?

"Ja, elektrifieringen av industrin och fordonsflottan samt den nya industri som växer fram till följd av detta, exempelvis batterifabriker. Elektrifieringen av industrin är den absolut största bidragande orsaken till det ökade elbehovet. Till exempel kommer både Hybrit och H2Green Steel som ska producera fossilfritt stål kräva ungefär lika mycket elenergi som halva Sveriges totala behov idag."

Vad är de största hindren för ett bättre elnät?

"Sverige har ett stabilt elnät idag men vars utmaningar ligger just i behovet av att dubbla kapaciteten på 10-20 år. Hindren eller svårigheterna med det är marknadsmodellen; vi har en marknadsmodell där elnätsföretagen på en avreglerad marknad har sina intäkter reglerade via en modell som är anpassad för en helt annan situation än den massiva utbyggnaden som behövs."

Tord Karlberg

Så vad behöver vi göra för att lösa utmaningarna?

"Vi behöver framförallt gemensamt fokusera på kompetensbristen. Ska vi lyckas med den här stora satsningen krävs det att enormt många fler utbildar sig inom el och att vi har förmågan att ta tillvara på både unga och seniora samt stöttar yrkesväxling. Här har AFRY som konsultbolag en viktig roll tillsammans med andra aktörer i branschen.

"Till sist handlar det också om tillståndsprocessen. Om vi skall lyckas bygga ut produktion och nät i den hastighet som krävs behöver den förenklas så att det går snabbare att starta upp projekt. Både för ledningar och produktionsanläggningar."

Fakta

  • En terawattimme (TWh) är en miljard kilowattimmar, vilket motsvarar hushållsel till 200 000 hem under ett år.
  • Totalt omfattar det svenska elnätet 589 000 km, en sträcka som skulle räcka drygt 14,7 varv runt jorden.
Green light in the forest of north part of Sweden
Aurora Line
För att klara den gröna omställningen behöver det svenska elnätet förstärkas. Ett projekten i omställningsarbetet är växelströmsledningen Aurora Line.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Kontaktperson

Tord Karlberg - Business Unit Head, T&D, Sweden

Tord Karlberg

Business Unit Head, T&D, Sweden

Kontakta Tord Karlberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.