Vedvarende energikilder, der imødekommer samfundets nuværende behov.

Transmission och distribution

Hittar ekonomiska och miljövänliga sätt för elöverföring

Att säkerställa en trygg energiförsörjning och skapa en framtid med låga koldioxidutsläpp är viktiga utmaningar där förnybar energi spelar en avgörande och strategisk roll för att vi ska kunna tillgodose våra energibehov, i dag och i framtiden. Nära två tredjedelar av nettotillskottet till den globala kraftkapaciteten kommer under de kommande fem åren att komma från förnybar energi. Vi är stolta över att kunna stödja dig i ditt hållbarhetsarbete och att vi tillsammans kan bidra till en säker energiförsörjning.

Att ta itu med utmaningar i en förändrad energibransch

För att ta itu med de utmaningar som en föränderlig energibransch innebär, krävs uppgraderade nätinfrastrukturer i syfte att anta framtidens energiproduktion och garantera en kostnadseffektiv och tillförlitlig strömförsörjning.

Vi kan hjälpa till med allt från det inledande planerings- och utvecklingsarbetet till planeringen av genomförandet. Vi har den kompetens som krävs för att fatta tydliga beslut och bygga en solid infrastruktur för transmissions- och distributionsbranschen.

Vi är en global partner, men har även kännedom om våra lokala marknader, befinner oss nära våra kunder och hjälper dem att navigera genom de bestämmelser som de styrs av. Vi strävar efter att stödja våra kunder för att garantera säker och tillförlitlig drift av elkraftsystem i dag och i framtiden.

Kunder som vill sänka sina kostnader och optimera tillgångarna vänder sig till oss för banbrytande lösningar. Vi tillhandahåller experttjänster inom allt från avancerad teknik till genomförande av projekt och utformning.

Våra nyckelkompetenser

  • Förstudier
  • Kommersiell leverans
  • Lokal marknadskännedom
  • Global närvaro
  • Planering och utveckling
  • Genomförande

Kontakta Tord Karlberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar