Green light in the forest of north part of Sweden

Stärkt stamnät i Norrland för den industriella energiomställningen i norr

Aurora Line kommer att öka elhandelskapaciteten mellan Sverige och Finland med 40–45 procent

För att klara den gröna industriomställningen i norr behöver det svenska elnätet förstärkas. Ett av de projekt som pågår är växelströmsledningen Aurora Line som ska gå mellan Messaure i Sverige och Pyhänselkä i Finland.

Det svenska elnätet står inför stora utmaningar när samhället elektrifieras. Enligt Energiföretagens senaste rapport beräknas den årliga elförbrukningen fördubblas till år 2045. Den industriella energiomställningen i norra Sverige där stora industrier ska elektrifiera sin verksamhet kommer kräva stora mängder el. För att möjliggöra omställningen behöver elledningar och stationer byggas ut både i norra Sverige och i Finland.

För att öka elhandelskapaciteten mellan Sverige och Finland påbörjas nu byggnationen av en ny växelströmledning: Aurora Line.

38 mil genom Finland och Sverige

Svenska kraftnät har tillsammans med den finska transmissionsnätsoperatören Fingrid planerat för bygget av Aurora Line, en 400 kV-ledning som beräknas sträcka sig totalt 38 mil, varav omkring 18 mil i Sverige. Aurora Line kommer bland annat att öka överföringskapaciteten av el mellan Sverige och Finland med 40–45 procent, öka leveranssäkerheten i försörjningen samt bidra till bättre nyttjande av elsystem, balansreglering och reserver. År 2025 beräknas Aurora Line vara i drift.

Detaljprojektering av sträckan i Sverige

AFRYs uppdrag har under projekteringsfasen varit att i samarbete med Svenska Kraftnät genomföra en detaljprojektering av den första delsträckan i Sverige, nio mil mellan Messaure och Dockasberg. Det inkluderar projektering för var exakt elledningen ska gå och vilka slags stolpar som skall användas, samt konstruktion – hur stolparna i detalj ska vara utformade. AFRY har även genomfört markundersökningar för ledningen. När projektet nu går in i byggfas kommer AFRY att bistå Svenska kraftnät och entreprenören i tekniska frågor.

Nora Kronvall arbetar som projektledare på AFRY och har som uppdragsledare i projektet ansvarat för att leda, planera och koordinera projektgruppen på AFRY.

Nora kronvall
”Både Sverige och Finland behöver mer
el, och den nya ledningen ökar handelskapaciteten mellan länderna”
- Nora Kronvall

 Viktigt projekt för den gemensamma europeiska elmarknaden

Den 5 oktober 2023 beviljade regeringen nätkoncession för Aurora Line och gav Svenska kraftnät tillstånd att påbörja byggnationen av ledningen i Sverige. Projektet är utsett av EU-kommissionen som ett projekt av gemensamt intresse vilket innebär att det har en särskilt viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden. Läs mer om projektet på Svenska kraftnäts hemsida.

Nora Kronvall
Nora Kronvall
Nora Kronvall jobbar som uppdragsledare inom energi och är just nu involverad i projektet Aurora Line.
Wind farm with clear dark sky
Energirapport 2022
Läs AFRYs rapport om hur energisektorns innovationskraft kan accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.
Power line at sunset
Det svenska elnätet i förändring
Om näringslivet elektrifierar i den utsträckning man aviserat beräknas Sveriges elförbrukning stiga till 330 TWh per år 2045, jämfört med dagens 140 TWh.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Kontakta Tord Karlberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.