Human and AI collaboration

Big Data, BI och AI

Artificiell Intelligens och Data Analys

På AFRY strävar vi efter att bygga en värld med säker AI med fokus på människan som befriar det mänskliga sinnet från manuellt arbete och stärker mänsklig kreativitet. Vi tror att detta är möjligt genom att accelerera samarbetet mellan människa och maskin för kollektiv intelligens.

Vad är Artificiell Intelligens?

Det finns många definitioner av vad AI är och beroende på vem du frågar och när du frågar kommer definitionen variera mycket. Artificiell intelligens (AI) är en term som på mindre än ett decennium har hittat sin väg från science fiction-romaner och akademiska institutioner till den vanliga vardagliga vokabulären. Explosionen av begreppet under de senaste åren har drivits på av olika fantastiska prestationer inom algoritmutveckling i kombination med en stadigt ökande tillgång till datorkraft. Numera är den egentliga innebörden av AI något oklar. För vissa kan det täcka allt från rudimentära metoder till klassisk statistisk analys och vidare, men för andra betraktas det fortfarande som ett ganska smalt område som bara finns i den akademiska forskninges framkant.

På AFRY har vi en affärsorienterad och ganska liberal syn på ämnet. För oss bör en bra definition av artificiell intelligens uppmuntra människor, även utan teknisk bakgrund, att delta i de generella diskussionerna om hur man kan bygga en bättre framtid med detta kraftfulla verktyg till hands.

Vi anser att AI är alla metoder som använder historisk data för att skapa affärsvärde, ofta genom träffsäkra förutsägelser. Det kan till exempel vara ett verktyg för att förutse, optimera eller kontrollera en komplicerad process. I AI:s kärna ligger data vars uppdrag är att hjälpa oss lösa både tråkiga och mycket komplexa problem på ett intelligent och säkert sätt.

Vilka är fördelarna med Artificiel Intelligens?

 • AI-teknik kan lösa problem som inte är möjliga att lösa med konventionella metoder.
 • Det är möjligt att effektivisera och automatiser monotona uppgifter som tidigare behövdes hanteras av människor
 • Systemen kan anpassas genom att låta AI lära sig hur du vill arbeta
 • Processer kan vara förutsägande i stället för reaktiva tack vare AI:s förmåga att förutse framtida parametrar och yttre omständigheter.

Vad gör AFRY inom AI?

AFRY AI Lab är ett av Nordens största AI-initiativ. Vi består av över 100 AI-specialister med över 30 doktorsexamina och har genomfört över 100 framgångsrika uppdrag inom området. Det som gör vårt AI Lab unikt jämfört med andra initiativ är det breda utbudet av djup domänkunskap, som täcker stora sektorer som infrastruktur, industri och energi. Vi arbetar ständigt i nära samarbete med AFRYs 2000 digitala specialister och 15 000 tekniska experter inom infrastruktur, industri, energi och processindustri för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vår kompetensportfölj är bred och vår expertis finns inom:

 • Predictive Maintenance
 • Digital Twins
 • Computer Vision
 • Sensor Fusion and Perception
 • Forecasting
 • Optimization
 • Data analytics

Våra tjänster

Dick Max-Hansen - Digital Services; AI, BI, Data Analytics
Dick Max-Hansen
Digital Services; AI, BI, Data Analytics

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Dick Max-Hansen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar