Drone over forest

Smart Forestry

Få ut mer av dina skogstillgånger med hjälp av AFRYs Smart Forestry mjukvarulösningar, rådgivning och tjänster

Digitala lösningar är en nyckelfaktor för nya tillvägagångssätt och metoder för ett hållbart skogsbruk och effektiva skogliga återgärder. Vi hjälper dig att förvalta dina skogstillgångar utifrån djupgående data trots komplexiteten med skogsförsörjningskedjan och ekosystemet kring den. Låt oss visa dig hur skogsvårdsmetoder kan förbättras och hur kostnaderna kan minskas med hjälp av högteknologisk mjukvara i kombination med artificiell intelligens.

AFRY Smart Forestry kombinerar ny mjukvara, den senaste teknolgin och moderna skogsbrukmetoder med varandra. Våra produkter ger dig ökat förtroende för dina beslut genom att kartlägga, optimera, kontrollera och kontinuerligt lära dig mer om livscykeln och funktionerna i skogsförsörjningskedjan med syftet att ge förbättrade återgärder. Med hållbara skogsskötselstrategier och skogsskötselbruk hjälper vi dig att nå målen som du satt för dina skogstillgångar - på ett hållbart sätt.

Vägen till en bättre framtid tas med beslut utifrån precis data.

Optimera ditt skogsresursutnytjande för flera olika mål

Utifrån våra kunders mål använder vi de bästa tillgängliga Smart Forestry praxis for att optimera våra kunders skogsresursutnytjande. Varje optimeringsfall beror på olika variablar, såsom ekonomisk prestanda, kolbindning och biologisk mångfald. Våra Smart Forestry-lösningar inkluderar, till exempel:

  • Mjukvarulösningar för skogsbruk för både taktisk och strategisk planering samt flottövervakning som drivs med dataanalys
  • Skalbara skogstillgångsinventeringslösningar som levereras genom data från olika källor- från precis drönarinventering till storskalig satellitkartläggning- som processas med AI och kombineras med markreferensdata
  • Skogsstillgångsmodellering, simulering och optimering
  • Ökad visibilitet, kontrollering och kontinuerlig optimering i skogsförsörjningskedjan inom alla steg i avverkningen, vilket exempletvis kan förbättra schemaläggning av skogsavverkning
  • Integration av olika organisationella syften och värden i adaptiv skogsbruksplanering
  • Nyckeltal och prognos för verksamhetsoptimering på visualiserade instrumentpaneler för att stöda beslutfattande
  • Global databasportal där information finns om massa, papper och andra råmaterial
  • Forest Management Information Systems (FMISs) som stöder kommunikation mellan strategiska intressenter, inklusive skogsägare, och stärker skogsförvaltare med robusta verktyg för att hantera och behandla skogsdata
Woman in yellow jacket in forest with tablet

Våra lösningar passar både individer och organisationer som arbetar inom eller investerar i skogssektorn

  • Skogsinvesterare, -ägare och -förvaltare, operationsplanerare och -förvaltare samt andra skogsfackmän
  • Skogsbruksorganisationer, skogsindustrier, skogsfonder, regionala och nationella myndigheter, internationella organisationer, skolor, universitet samt virkesanskaffningsavdelningar

För mer information, vänligen kontakta:

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry

Jussi Rasinmäki

Head of Smart Forestry

Kontakta Jussi Rasinmäki

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jack Lonsdale - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Jack Lonsdale

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Jack Lonsdale

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.