AA

AFRY tecknar ramavtal med Laholm och Falkenberg

06/07/2020

AFRY har vunnit två ramavtal i Halland för kommunerna Laholm och Falkenberg bland annat inom områdena mark, park, gatuprojektering, belysning och miljötjänster.

Ingenjörs- och designföretaget AFRYs kompetens inom miljö- och hållbarhetstjänster, samhällsplanering, fastigheter och projektledning kommer tillsammans med kommunerna och fastighetsbolagen att utforma det hållbara samhället.

Bägge kommuner har höga ambitioner inom hållbar utveckling och räknas till Sveriges ekokommuner, vilket innebär att miljöfrågor kommer in i varje steg och process i kommunens arbete.

– För våra medarbetare är kommunuppdrag extra spännande, roliga och utvecklande. Vi får i nära samarbete med kommunerna utforma staden, säger Tomas Norrman, regionchef på AFRY.

Laholms kommun, Laholms hem AB och Kommunfastigheter i Laholm upphandlade tillsammans utredning, projektering och projektledning inom mark, park och gatuprojektering, i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

– Vi är igång sedan några månader tillbaka med ett antal spännande projekt och är mycket nöjda med hur samarbetet fungerar och imponerade av den höga kvalitet AFRY levererar, säger Linda Svederberg, planeringschef på Laholms kommun.

Falkenberg Kommun och Falkenbergs bostads AB upphandlade mark och gatuprojektering, geoteknik, offentlig belysning samt miljötekniska markundersökningar.

För mer information, vänligen kontakta Tomas Norrman, regionchef på AFRY: tomas.norrman@afry.com och 072-503 92 91.