AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Kartlägg energiförbrukningen och minska klimatpåverkan

Just nu pågår en ny fyraårsperiod för energikartläggningar (EKL) av verksamheter. Kartläggningen ger en tydlig bild av vilka möjligheter företag har att effektivisera energianvändningen, sänkta driftskostnaderna och minska klimatpåverkan. Hur ser er besparingspotential ut?

Lagkrav

Enligt Lag om energikartläggning för stora företag (2014:266) har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Lagen omfattar företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner Euro. I Sverige innebär det över 1100 verksamheter och organisationer.

Ny rapporteringsperiod

Just nu pågår en andra fyraårsperiod (år 2020-2023) och senast 31 mars år 2021 ska alla företag som omfattas av lagen rapportera in en övergripande energikartläggning till Energimyndigheten för denna period. Kartläggningen görs av byggnaders och verksamhetens energianvändning men också av den energi som används för transporter.

Minskad energianvändning

EKL är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställer på medlemsstaterna. Målet med direktivet är att minska energianvändningen i Europa. I Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för hur företagen ska genomföra direktivet.                        

Besparingspotential och utvecklat energiarbete

Hur kartlägger din kund energiförbrukningen? Har de en plan för hur de ska genomföra kartläggningen eller kan vi hjälpa dem? Med vår energikartläggningsmodell kan vi identifiera besparingspotential samt också bistå med att grundlägga systematiskt energiarbete i en organisation. En energikartläggning kan även ge mervärden för andra processer och rutiner i ett företag och kan därmed skapa fler förbättringsmöjligheter inom andra områden.

Certifierade energikartläggare

En energikartläggning kräver en certifierad kartläggare. Det går också att göra kartläggningen inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem.

AFRYs roll

Som energispecialister och certifierade energikartläggare på AFRY följer vi löpande utvecklingen inom energieffektivisering och det resultat som olika företag inom bygg- och fastighetsbranschen men också tillverkningsindustrin uppnår.

Vi har nära tillgång till expertkompetens inom alla områden inom energieffektiviseringsprocessen och vet att hållbara och digitala lösningar skapar stor besparingspotential.

Kontakt

Har du frågor om energikartläggning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Relaterad information
Energikartläggning (EKL)
Lag om energikartläggning stora företag
Energimyndigheten
Energieffektivisering

Mattias Nordlund - Energy Management Consultant

Mattias Nordlund

Energiexpert Fastigheter

Kontakta Mattias Nordlund

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.