Infra-Building, sustainable building

Hållbart byggande

Klimatneutrala byggnader för samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan

En byggnad har stor påverkan på klimatet under hela livscykeln och att bygga rätt är därför av största vikt.

Sveriges regering har tagit initiativ för ett fossilfritt Sverige och arbetet för minskad klimatpåverkan ställer allt högre krav även på våra byggnader.

Vi på AFRY har många års erfarenhet av och expertkunskap inom hållbart byggande och klimatneutrala byggnader. Våra uppdrag finns i alla faser, från tidiga skeden, projektering och byggproduktion till drift och förvaltning.

Miljösamordning och energisamordning

På AFRY arbetar vi med både miljösamordning och energisamordning för såväl nya som befintliga byggnader och i alla skeden, från tidiga idéskisser till genomförande och förvaltning. Vi agerar som kravställare, rådgivare och bollplank för att tillsammans med kunden hitta den bästa och mest lönsamma lösningen för projektet. Vi ansvarar för att de uppsatta kraven och målen uppnås genom samordning i alla projektfaser.

Miljöcertifiering byggnader

AFRY har specialister med erfarenhet av det mesta inom miljöcertifiering, från energi och material till akustik, dagsljus, värmesystem och ventilation. Vi utnyttjar alla möjligheter att maximera fastighetens potential.

Förnyelsebart energisystem

På AFRY arbetar även en av Sveriges största expertgrupper inom förnyelsebar energi. I projekt där kunden vill implementera ett förnyelsebart energisystem samarbetar vi från ett tidigt skede med att utreda möjliga lösningar, och erbjuder även besiktning och uppföljning av anläggningar.

Nytt krav på klimatdeklaration

Enligt lagen ska alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov från och med 1 januari 2022 genomföra en klimatdeklaration. Syftet är att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen. Lagen är ett nytt steg i arbetet med att minska klimatpåverkan från byggandet i Sverige.

Från indata till godkänd deklaration

Vi på AFRY hjälper till att genomföra klimatdeklarationer – från sammanställning av indata, via klimatberäkning till godkänd deklaration. Vi har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att redan under ett tidigt skede utvärdera och optimera en byggnadsvolym utifrån klimat- och energiprestanda. Vi kan också göra en bedömning av hur din byggnad står sig klimatmässigt jämfört med andra byggnader.

Tjänster inom hållbart byggande

Inom området hållbart byggande erbjuder vi många olika tjänster t ex:

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om hållbart byggande eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor.

Vi erbjuder våra medarbetare fina utvecklingsmöjligheter och roliga uppdrag. Vill du bli en del av AFRY, finner du lediga tjänster här .

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Simon Roos - Sustainable Building, Gothenburg

Simon Roos

Expert inom hållbart byggande

Kontakta Simon Roos

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Sara Jernelius - Sustainable Building, Stockholm

Sara Jernelius

Hållbart byggande, Stockholm

Kontakta Sara Jernelius

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
David Wargert - Solar Energy Systems, Malmö

David Wargert

Solenergi, Malmö

Kontakta David Wargert

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.