Göteborg

Så kan kommuner förbättra sin krisberedskap

I Dagens Nyheter (16/5) efterfrågade Socialstyrelsens generaldirektör bättre verktyg och krisberedskap för svenska kommuner. Ingenjörs- och designföretaget AFRY stöttar flera kommuner med beredskap under covid-19-pandemin. Anders Norén är chef för samhällsskydd och krisberedskap på AFRY.

För kommuner, vad är viktigt att tänka på när man är i en kris såsom covid-19?

Uthålligheten – att kunna variera stabspersonal och se till att ha ersättare. Denna kris är lång med stora osäkerheter. Av den anledningen ställs särskilda krav på just uthållighet och förmåga att hantera ovisshet.

Handlingskraften – det blir viktigt att på kort tid avgöra vilka beslut som är viktiga att påskynda. Det är svårt att sortera, vilket gör det lätt att väntar på att någon annan instans ska agera istället.

Utvärderingen – det är även viktigt att kontinuerligt utvärdera sitt arbete, och säkra kontinuiteten genom att hela tiden se till att ha förmåga att utföra uppdrag.

Norén
Anders Norén, chef för samhällsskydd och krisberedskap

Vilka är de vanligaste misstagen som kommuner begår under en kris?
Det varierar självklart, men många har inte prioriterat sin beredskap och sina risk- och sårbarhetsanalyser, eller missat att kontinuerligt öva och utbilda sin organisation, vilket visar sig på flera håll i samhället just nu.

Ska vi vänta oss fler kriser?
Ja, de flesta förstår att vi behöver lära och vara bättre förberedda. Vi som arbetar med frågorna vet att riskbilden blir alltmer komplex och att resiliens är mycket viktigt att ta hänsyn till när vi bygger våra städer. Vi behöver bygga in bättre förmåga att hantera olika typer av kriser och händelser som stör våra samhällens funktionalitet.

För kommuner, vad brukar vara viktigt att tänka på när man är ute ur krisen?
Att inte glömma. Att utvärdera, lära, förändra och förbättra.

Hur ser en bra krisberedskap ut för en kommun?
De kommuner som gjort analysen, byggt sin organisation med rätt kunskap och förutsättningar, och övat. Ingen lätt uppgift i Sverige då krisberedskap under många år nedprioriterats. Det finns mycket bättre förutsättningar idag när Sverige ska förbättra sitt totalförsvar.

Kontakt

Har du frågor om samhällsskydd och beredskap? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Relaterad information

Samhällsskydd och beredskap
Brandskydd, risk och säkerhet

Anders Norén - Market Area Manager Safety, Malmö

Anders Norén

Marknadsområdeschef Safety, Malmö

Kontakta Anders Norén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jennie Ossmark Torstensson - Expert riskhantering

Jennie Ossmark Torstensson

Expert riskhantering

Kontakta Jennie Ossmark Torstensson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.