Riskhantering

Riskhantering

Identifiera och hantera risker

Systematisk riskhantering hjälper organisationer att hitta och åtgärda olika risker och hot, och minska oförutsedda kostnader.

AFRY är en oberoende aktör som vägleder ditt företag eller din organisation genom hela riskhanteringsarbetet.

Systematiska metoder och möjligheter

Vi minimerar din exponering med hjälp av systematiska metoder och lyfter fram möjligheterna. Vi tar hand om allt från identifiering, analys, bedömning och utvärdering till handlingsplaner och uppföljningar och stöd vid implementation och information/kommunikation.

Risker i relation till kapacitet

Vi arbetar nära dig och kan erbjuda såväl handledning i tekniska frågor som goda expertråd om riskhantering inom säkerhet, hälsa/arbetsmiljö, miljö, samhällsskydd och kontinuitetshantering. Med hjälp av systematiska metoder ser vi till att de risker du utsätts för står i relation till din kapacitet. Vi har även lång erfarenhet av projektstyrning och att identifiera projektrisker.

Tjänster inom riskhantering

Våra tjänster inom området är:

 • EHS roller/Risksamordning/EHS-expertstöd
 • Ledningssystem för riskhantering/arbetsmiljö/processäkerhet
 • Revisioner av ledningssystem
 • Säkerhetskultur
 • Olycksutredningar
 • Projektrisker
 • Släckvattenutredningar
 • Säkerhetsrapport (Seveso)
 • Riskanalys (HAZOP, FMEA, QRA, konsekvensanalyser)
 • SIL-analys
 • ATEX, klassningsplaner
 • Miljöriskanalys (MKB Miljöbalken)
 • Barnkonsekvensanalys
 • Socialkonsekvensanalys
 • Riskutredningar fysisk planering (MKB, detaljplan)
 • Naturolyckor
 • Klimatanpassning
 • Skydd av samhällsviktig verksamhet och infrastruktur
 • Beredskapshänsyn i samhällsplanering
 • Kontinuitetshantering
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Trygghetsvandringar
 • Styrel

Kontakt

Har du frågor om riskhantering, vänligen kontakta våra experter inom området: 
Tomas Lackman på AFRY i Stockholm, tomas.lackman@afry.com, 010-505 14 19.
Sohrab Nassiri på AFRY i Göteborg, sohrab.nassiri@afry.com, 010-505 32 42.
Jennie Ossmark Torstensson på AFRY i Malmö, jennie.ossmark.torstensson@afry.com, 010-505 10 48.

Vår samlade kompetens och expertis

BRANDSKYDD, RISK OCH SÄKERHET