AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Brandskydd, risk och säkerhet

Systematiskt arbete och expertstöd för trygghet och säkerhet

Brandskydd och riskhantering, arbetsmiljö, samhällsskydd och beredskap.

AFRY har fler än 100 experter som arbetar med olika typer av riskhantering och avancerad brandteknisk projektering. Vi ser möjligheter och arbetar för lösningar i alla slags uppdrag oavsett storlek.

Kontakta oss när du behöver hjälp med brand, risk, arbetsmiljö eller samhällsskydd och beredskap.

Tjänster inom brandskydd, risk och säkerhet

Våra tjänster inom området är följande:

Kontakt

Har du frågor om brandskydd, risk och säkerhet, vänligen kontakta vår expert och ansvarige inom området 
Anders Norén, anders.noren@afry.com, 010-505 51 49.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!