ferronickel

AFRY har tilldelats uppdraget att leverera EPCM-tjänster till Horizonte Minerals ferronickelprojekt i Brasilien

Nickel är ett viktigt material i vår vardag

Grundämnet är en avgörande komponent i såväl rostfritt stål som modern batteriteknik och är därmed en nyckelfaktor för övergång till renare energiteknik. Nya tekniska innovationer, etiskt försvarbar verksamhet, minskad vattenanvändning och låga koldioxidutsläpp är viktiga prioriteringar för nya nickelutvinningsprojekt och för hela leveranskedjan.

Araguaia Niquel Metais Ltda., ett helägt dotterbolag till Horizonte Minerals Plc, har tilldelat AFRY ett EPCM-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction Management) för utveckling av bolagets ferronickelprojekt Araguaia i Brasilien. Horizonte Minerals är ett ledande nickelutvecklingsföretag med fokus på Brasilien. Gruvan i Araguaia är ett dagbrott, varifrån nickelmalm transporteras till en central förädlingsanläggning.

Projektet planeras till en början producera 14 500 ton nickel per år på Linje 1, vilket kan ökas till 29 000 ton per år med en potentiell framtida Linje 2. Produkten är högkvalitativt ferronickel, avsett som legeringsämne i rostfritt stål.

EPCM-kontraktet omfattar många olika tjänster såsom exempelvis konstruktion, inköp, byggledning, projektledning och drifttagning. Horizontes ägarteam kommer att ha ett nära samarbete med projektteamet från AFRY, inklusive experter inom process och konstruktion.

  Sustainable mining

  AFRY har varit engagerat i projektutvecklingsfasen sedan tredje kvartalet 2021, med inledande arbeten och förberedelser för att säkerställa en smidig upptrappning till ett fullt omfattande EPCM-projekt.

  Vi är glada över att ha med AFRY i det utökade Araguaia-teamet. Vi har arbetat med AFRY-teamet i flera månader i projektets planeringsfas, för att säkerställa en smidig övergång till byggfasen. Araguaia-projektet kommer att levereras som en del av en övergripande EPCM-strategi med ett integrerat projektteam från AFRY och Horizontes ägarteam.

    Jeremy Martin, VD, Horizonte Minerals

   

  Vi är oerhört stolta över att vi valdes som Horizontes samarbetspartner i denna viktiga investering. Vår nordiska kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, i kombination med omfattande processteknisk kompetens och kunskap om lokala förhållanden, blir ett viktigt stöd för Horizontes investering. Här ser vi ytterligare ett exempel på hur vår verksamhetsmodell, med lokal närvaro som stöds av global kompetens, gör det möjligt för våra kunder att sätta upp det bästa projektteamet som tänkas kan.

    Nicholas Oksanen, EVP och chef för Process Industries inom AFRY

  Fakta om projektet:
  • Projekt: Utveckling av Araguaia ferronickelprojekt
  • Kund: Horizonte Minerals
  • Lokalisering: Carajás, Pará, Brazil
  • Tidsperiod: 2021->

   

  AFRYs tjänster:
  • EPCM-uppdrag (Engineering, Procurement and Construction Management)

  Du kanske också är intresserad av