Aerial view of crushed stone quarry machine

Gruvdrift

Vi är din globala och lokala hållbara partner när det gäller underjordsgruvor eller dagbrott

Hur ska man behandla malm för att separera och ta tillvara på de värdefulla mineralerna på bästa hållbara sätt och samtidigt så effektivt som möjligt? Vi har erfarenhet, djup teknisk förståelse och tvärvetenskaplig disciplinkunskap. Vårt affärsidé bygger på vår förmåga att förse våra kunder med omfattande ingenjörs- och designtjänster med hållbara lösningar som löser komplexa utmaningar genom hela projektets livscykel.

Det börjar med geologi och prospekteringsplanering, men även miljötillstånd, långt innan själva gruvbrytningen kan börja. Vår expertis täcker också hela värdekedjan från det första processteget av malmen till andra viktiga delmoment, inklusive provtagning, analys och avvattning. Vi tillhandahåller innovativa lösningar för att hitta det bästa sättet att hantera och återanvända processvatten samt hela utmaningen kring olika miljöfrågor som kan uppstå med gruvdrift. Vi lämnar dig inte efter gruvdriften startat, vi erbjuder professionella tjänster under hela livscykeln - inklusive underhåll och smarta lösningar för att optimera din produktion över tid. Våra multidisciplinära team är lokaliserade nära våra kunders verksamhet över hela världen och stöds av vårt globala kompetenscentra för att driva utvecklingen ytterligare.

 

Våra tjänster omfattar, men är inte begränsade till:
  • Alla nivåer av studier för investeringsprojekt (CAPEX, OPEX)
  • Hälso-, säkerhets- och miljöstudier, tillstånd och MKB
  • Multidisciplinära ingenjörstjänster
  • EPCM (projektering, upphandling, projekt-, byggledning) tjänster inom industriella investeringsprojekt
  • Teknisk konsultation, Managementkonsulttjänster, inklusive due diligence och processoptimering
Andreas Johansson
Head of Competence Line Mining & Metals Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Per Åström
Business Development Manager

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.