AFRY Bygg och fastighet Bostäder Lunds Kommuns Fastighets AB

Bostäder - Lunds Kommuns Fastighets AB

Ökad självförsörjning med energilagring

AFRY har utrett förutsättningarna och rekommenderat en lösning för ett energilagringssystem på uppdrag av Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Målet är att öka flexibiliteten och självförsörjningsgraden av värme och el i ett nytt bostadsprojekt.

LKF är ett helägt kommunalt bolag som äger och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Bolaget planerar ett nytt kvarter med flerfamiljshus och radhus i norra Lund. Det är ett utvecklingsprojekt där LKF testar nya lösningar inom energi, återbruk och hållbart byggande. Projektet kallas Levla, vilket signalerar att LKF tar klivet till nästa nivå inom nyproduktion av bostäder.

Utredning av energilagringssystem

Genom att skapa ett system för energilagring vill LKF öka självförsörjningsgraden av värme och el för att säkra såväl tillgång som kostnader. AFRYs uppdrag inleddes med en kortare förstudie och beskrivning av det tilltänkta energilagringssystemet för fastigheterna. Därefter gjorde AFRY en detaljerad utredning som ligger till grund vid framtagning av upphandlingsunderlag.

Bergvärme, solceller och batterier

Det föreslagna energisystemet består av bergvärme med värmepump för uppvärmning, solcellsanläggningar för el- och värmeproduktion samt energilagring med batterier. Batterilagret kan användas för att öka egenanvändningsgraden, kapa effekttoppar, arbitragehandel på Elspot och stödtjänster på frekvensmarknaden. Energisystemet är dimensionerat för att minimera uttaget av el och värme från näten. Energin fördelas mellan byggnaderna via ett likströmsnät. I det ursprungliga förslaget ingick även ett vätgassystem.

En utmaning i projektet har varit att hitta teknikleverantörer som kan leverera och integrera de olika delarna systemet till en fungerande helhet. Inte minst då marknaden för batterier, solceller och vätgas förändras snabbt.

Förnybar el med lågt klimatavtryck

Värmesystemet i kombination med energilagring täcker samtliga byggnaders värmebehov. Solcellsanläggningarna genererar förnybar el med lågt klimatavtryck. Tillsammans med övriga delar i energisystemet medför detta att bostäderna kommer vara mindre beroende av inköpt el. Samtidigt bidrar LKF till att skapa stabilitet och flexibilitet i elnätet.

Utvecklingsprojektet ger LKF ökad kunskap och erfarenhet av moderna energilagringssystem, vilket kan användas vid byggandet av framtidens hållbara bostäder.

Faktaruta

Kund: Lunds Kommuns Fastighets AB

Objekt: Häradsvägen, Lundz

Projekt: Energilagringssystem

Period: 2022-pågående

AFRYs roll: Förstudie, utredning, upphandlingsunderlag

Kompetensområden: Energieffektivisering, VVS och el

 

Bild: Lunds Kommuns Fastighets AB

AFRY Bygg och fastighet Bostäder Lunds Kommuns Fastighets AB
Levla är ett utvecklingsprojekt där LKF testar nya lösningar inom energi, återbruk och hållbart byggande.

AFRYs team förstår vad vi vill uppnå och hänger med i svängarna när nya direktiv kommer. De är snabba, lyhörda och kreativa.

Anneli Olkvist, byggprojektledare, Lunds Kommuns Fastighets AB

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Oskar Bohlin - Solenergi, Göteborg

Oskar Bohlin

Solenergi, Göteborg

Kontakta Oskar Bohlin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.