Diskret solcellsinstallation i anrik kulturmiljö

Kultur och sport - Läckö slott

Diskret solcellsinstallation i anrik kulturmiljö

AFRY har ansvarat för förstudie och projektering av en solcellsanläggning på Läckö slott, som ligger vid Vänern norr om Lidköping. Uppdragsgivaren Statens fastighetsverk efterfrågade en diskret installation som passade in på slottsområdet.

Statens fastighetsverk förvaltar cirka 2 300 fastigheter med omkring 4 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark, vilket motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. 2018 fick Statens fastighetsverk ett regeringsuppdrag och ett riktat anslag för att öka användningen av solceller vid sina bidragsfastigheter*.

Ramavtal för solenergitjänster

Under perioden 2019–2023 har AFRY haft ett ramavtal med Statens fastighetsverk kopplat till solenergitjänster. Totalt har AFRY utrett förutsättningarna för solceller på ett 50-tal objekt, bland annat Läckö slott vid Vänerns strand. Det har ett medeltida ursprung och är idag ett av Sveriges mest besökta slott.

AFRY har gjort en förstudie som utreder flera olika tak- och markytor för solceller på Läckö slott, för att se vilket alternativ som passar bäst in på området. Förstudien beskriver bland annat det befintliga elsystemet, fastighetens elförbrukning samt optimal placering och dimensionering av solcellsanläggningen.

Teknik och estetik

Statens fastighetsverk valde en lösning som utgörs av ett stort skärmtak med integrerade solceller på besöksparkeringen. Konstruktionen med elbilsladdning utformades av Ateljé Arkitekten och slottsarkitekt Allan Ahlman, i samråd med Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet.

AFRY har projekterat solcellsanläggningen och jämfört olika sträckningar för anslutning till elcentralen. Stor vikt lades vid att i samråd med arkitektbyrå och slottsarkitekt utforma estetiskt tilltalande tekniska lösningar, genom att dölja installationer och kablage. AFRY har även hjälpt till med tillståndsansökningar, kostnadskalkyler och bygglov.

Egenproducerad förnybar el

Den färdiga solcellsanläggningen består av 96 moduler som beräknas producera 30 000 kWh/år. Det innebär att Läckö slott kan täcka delar av sitt energibehov med egenproducerad, förnybar el. För Statens fastighetsverk var det viktigt att det visuella intrycket av solcellsanläggningen inte konkurrerade med slottsområdet eller den historiska karaktären. Kravet möttes bland annat genom traditionella timringskonstruktioner, en avskild placering och dolt kablage.

Skärmtaket erbjuder skugga och regnskydd på besöksparkeringen. Installationen innehåller även laddboxar för elbilar, vilket tidigare inte fanns närmare än Lidköping.

”AFRY var tillmötesgående och professionella. De levererade efterfrågade underlag och tekniskt stöd i erforderlig omfattning under projektet.”

Dan Andersson, teknisk förvaltare, Statens fastighetsverk

*Bidragsfastigheter är anläggningar som inte kan bära sina egna kostnader.

Faktaruta

Kund: Statens fastighetsverk

Objekt: Läckö slott

Projekt: Solcellsanläggning

Period: 2019–2021

AFRYs roll: Förstudie, projektering

Kompetensområden: Energieffektivisering, el och tele, solenergi

Diskret solcellsinstallation i anrik kulturmiljö
Besöksparkeringen på Läckö slott har utrustats med solceller och elbilsladdning. Foto: Allan Ahlman

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Kontakta Carolin Hagelberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.