Häggvik syd entré

Ny stationsentré för pendeltågstation Häggvik i Sollentuna

För att skapa en attraktiv stationsentré för Sollentunaborna och en funktionell bytespunkt för kollektivtrafiken har AFRY arbetat med utveckling av en sydlig stationsentré för Häggviks pendeltågsstation.

Den nya sydliga entrén ska fungera som ett landmärke för ett nytt stadsutvecklingsområde väster om stationen.

Häggvik syd nattperspektiv

Trygghetsskapande faktorer speglas i val av ljusa mark-och fasadmaterial med integrerad belysning samt utnyttjande av dagsljus. Hållbara och robusta material har valts, däribland den bärande konstruktionen i stationshuset som är av limträbalkar.

Häggvik syd entré

Gestaltningen för Häggvik syds nya stationsentré är ett bra exempel på ett samverkansprojekt mellan landskapsarkitekter på AFRY, arkitekter på Gottlieb Paludan Architects (del av AFRY), Trafikverket, Trafikförvaltningen och Sollentuna kommun.

Häggvik syd illustrationsplan

Kund: Trafikverket
Plats: Häggvik station, Sollentuna
År: 2019-2020
AFRYs kompetenser: Landskap/arkitektur
Skeden: Gestaltningsprogram