white room with fenced data storage

Cybersäkerhet

Vi hjälper dig att kartlägga, utforma och upphandla säkra IT-system. 

Vi arbetar med beprövade processer som tillser att alla behov och krav identifieras, för systemets hela livscykel, och tillhandahåller full spårbarhet till implementerad och verifierad lösning.

Komplexiteten inom cybersäkerhet ökar. Vi blir allt mer beroende av IT-lösningar för att hantera den fortsatta digitaliseringen. Vi på AFRY bryter gärna ny mark med dig.  Vi kombinerar vår expertis inom cybersäkerhet med en djup teknisk förståelse för just er verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna förebygga och hantera cyberhot.

Vi erbjuder:
  • Kravhantering
  • IT-säkerhetsarkitektur
  • Processtöd
  • Helhetssyn 


Med en helhetsbild och beprövade processer, standarder och metoder bidrar vi gärna tidigt i dina förändringsarbeten och din systemutveckling. Vi stöttar dig genom att:

  • Se till att överliggande behov och krav inom IT- och informationssäkerhet bryts ner och allokeras på tillämpliga delar. 
  • Utforma en säker IT-arkitektur och designa säkra informationssystem.
  • Bistå vid upphandling och uppföljning av leverantör, exempelvis avseende process, tekniska lösningar och kravuppfyllnad.

Filip Enander

Section Manager Cyber

Gustav Sandberg

Business Unit Manager, Cyber & Communication Systems