AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

EN-revisionsbesiktningar

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

Inom AFRY finns ett 50-tal EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som tillsammans utgör nästan en tredjedel av de som är verksamma i landet. Samtliga har personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd.

De svenska försäkringsbolagen kräver regelbundna revisionsbesiktningar av elanläggningar som genom sin verksamhet och/eller storlek utgör en större risk för elbränder eller elskador. En elbrand eller ett elavbrott på grund av dåligt skötta elanläggningar innebär ofta stora kostnader för såväl innehavare som försäkringsgivare.

Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador och övriga störningar i elinstallationen.

Kontakt

Har du frågor om EN-revisionsbesiktning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jan-Ola Andersson - VP and Head of COO Office Division Industrial & Digital Solutions

Jan-Ola Andersson

VP and Head of COO Office Division Industrial & Digital Solutions

Kontakta Jan-Ola Andersson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
AFRY contact person generic image

Åke Olsson

Project Manager

Kontakta Åke Olsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.