Gapminder

EN-revisionsbesiktningar

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

Inom AFRY finns ett 50-tal EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som tillsammans utgör nästan en tredjedel av de som är verksamma i landet. Samtliga har personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd.

De svenska försäkringsbolagen kräver regelbundna revisionsbesiktningar av elanläggningar som genom sin verksamhet och/eller storlek utgör en större risk för elbränder eller elskador. En elbrand eller ett elavbrott på grund av dåligt skötta elanläggningar innebär ofta stora kostnader för såväl innehavare som försäkringsgivare. Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador och övriga störningar i elinstallationen. 

Kontakt

Har du frågor om besiktningar, vänligen kontakta 
Ulf Gustavsson, ulf.m.gustavsson@afry.com, 010-505 03 56.