Industry tank

Explosiva atmosfärer (ATEX) i industriella anläggningar

Säkerheten i potentiellt explosiva atmosfärer ska beaktas i de tidiga skedena av konstruktionen

Explosiva atmosfärer på arbetsplatsen kan orsakas av olika brandfarliga ämnen såsom gaser, dimmor, ångor eller brännbara dammpartiklar. Farliga områden klassificeras i zoner (0, 1 och 2 eller 20, 21 och 22) baserat på typen av brandfarligt ämne och en bedömning av frekvensen och varaktigheten av en explosiv atmosfär.

Säkerheten i potentiellt explosiva atmosfärer ska beaktas i de tidiga skedena av konstruktionen. Riskerna med potentiellt explosiva atmosfärer kan hanteras med tekniska lösningar, lämpliga klassificeringar av farliga områden, rätt val av utrustning, underhåll samt instruktioner och utbildning. Elektrisk och icke-elektrisk utrustning och skyddssystem måste vara utformade och valda för att vara lämpliga för användning i explosiva gas- och dammatmosfärer.

AFRY erbjuder olika säkerhetstjänster relaterade till farliga områden. Våra experter utför riskanalyser relaterade till explosiva atmosfärer (ATEX), inklusive analyser av explosions- och antändningsrisker. Ett explosionskyddsdokument (EPD) enligt direktiv 99/92/EG utgör de tekniska och organisatoriska åtgärderna för att förebygga explosionsrisker och skydda mot explosioner. Utvecklingen av ett explosionskyddsdokument (EPD) omfattar följande faser:

 

Identifiering av brandfarliga vätskor, gaser och dammpartiklar

  • Identifiering av källor till utsläpp av brandfarliga ämnen, bedömning av explosionsrisk och klassificering av farliga områden
  • Val av utrustning och lista över Ex-utrustning
  • Bedömning av antändningsrisk
  • Upprättande av ett explosionskyddsdokument (EPD)
Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries
Industrial industry

Våra utbildningar inom ATEX och Ex i

Vi erbjuder utbildning inom ATEX och Ex i för dig som arbetar med installationer för explosiva miljöer. Detta enligt fastställda datum och orter eller på förfrågan.
Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av