Team working in the office

Riskbedömningar

Vi säkerställer expertis och en systematisk metod för riskbedömning

En omfattande riskanalys gör att du kan se sambanden och ger dig viktig information för beslutsfattande, när det gäller kritiska områden. Det gör att du kan förbättra dina verksamheter, säkerhetssystem och lösningar.

Våra certifierade säkerhetsexperter med teknisk bakgrund förstår egenskaperna och funktionerna hos industriella processer, maskiner och anläggningar. Detta säkerställer den bästa kompetensen när det gäller förståelse av samband och påverkan av olika typer av faror.

Genom ett systematiskt tillvägagångssätt för riskbedömningar uppfylls:

 • uppfylls kraven från lagstiftning och myndigheter
 • anläggningars-, processers, eller maskiners status blir känd och säkerheten förbättras
 • medvetenheten kring process-, maskin- eller arbetsmiljörelaterade risker förbättras och förtydligas

Vi använder standardiserade riskanalysmetoder vid identifiering och bedömning av process, maskin eller arbetsmiljörelaterade faror och risker bland annat följande:

 • Identifiering av faror (HAZID) / Analys av farliga scenarier (HAZSCAN)
 • Analys av faror och funktionsduglighet (HAZOP, IEC 61882)
 • Riskbedömning av maskiner och/eller sammansatta maskiner (ISO 12100)
 • Analys av mänskliga fel (HEA)
 • Konsekvensanalyser, kvantitativa riskanalyser (QRA)
 • Bowtie-analys
 • Gränssnittsfaroanalys
 • Funktionsrelaterade riskanalyser

Nedan ett exempel på en hierarkisk metod för riskanalyser av processer.

Process Risk Analysis Hierarchical Approach model
planning engineering drawing design

Towards a proactive safety culture through visualization of risk assessment

Kontakta oss

Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av