Processäkerhet

Process industry

Processäkerhet

Processäkerhet är en del av den övergripande säkerheten för processanläggningar

Processäkerhetsstyrning (PSM) syftar till att förebygga stora olyckor i produktionen eller driften, skador på utrustning, produktionsavbrott och skadliga utsläpp. Processäkerhetsolyckor är mindre vanliga, men konsekvenserna är i värsta fall mycket allvarliga och leder till kostsamma skador på människor, miljö, egendom och företagets varumärke.

Nyckeln till att säkerställa processäkerhet

En teknisk förståelse för processerna och funktionerna i en anläggning är nyckeln till att säkerställa processäkerhet inom vilken bransch som helst som hanterar material med farliga egenskaper och är föremål för stora olycksrisker.

Hur kan AFRY bidra?

AFRYs säkerhetsexperter har en djup teknisk bakgrund, och erbjuder säkerhetsbedömningar ledda av erfarna experter för att upptäcka möjliga HSE-risker (Health and Safety Execution) i praxis, procedurer eller tekniska lösningar. Insatser som görs för att förbättra anläggningarnas säkerhet riktar ofta in sig på att hitta den rätta tekniska lösningen först. Mänskligt beteende och organisatoriskt ledarskap är lika viktiga och måste även ses över.

AFRY erbjuder olika säkerhetstjänster relaterade till processäkerhet. Till exempel är HAZOP (Hazard and Operability Study) och SIL (Safety Integrity Level) analyser, HEA (Human Error Analysis) och konsekvensanalyser kärnkompetensområden för våra experter. Våra experter genomför även riskanalyser relaterade till explosiva atmosfärer (ATEX), inklusive analyser av explosions- och antändningsrisker. Våra tjänster i att utveckla processäkerhetsstyrning (PSM) ger en omfattande expertbedömning av anläggningens processäkerhet.

  • Processäkerhetsledning
  • Riskbedömning för processäkerhet
  • Kompetensutveckling
  • Hantering av entreprenörer
  • Driftsförfaranden
  • Hantering av förändringar
  • Underhåll och mekanisk integritet
  • Beredskapsplanering och respons
  • Överensstämmelsegranskningar och utvärderingar
Process safety
Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av