Two people putting boxes in a pattern on the ground

Förpackningsutveckling

Innovativa förpackningslösningar för en mer hållbar framtid

En bra förpackning är inte bara ett emballage för produkter. Det är ett sätt att kommunicera ert varumärke, attrahera kunder och skapa en minnesvärd upplevelse. På AFRYs förpackningssektion har vi samlat all vår expertis inom branschfokuserad förpackningsutveckling för att hjälpa er att maximera dessa möjligheter.

En förpackning påbörjas ofta i ett sent skede under produktutvecklingen och är sällan genomarbetad. Förpackningen har ofta många optimeringsmöjligheter som vi är experter på att hitta. Vi erbjuder våra kompetenser och kunskaper för att hjälpa er att upptäcka och utnyttja dessa möjligheter och optimera era förpackningar utifrån era specifika önskemål.

glasses in roughs with a green plant in one glass

Framtidens förpackningslösningar- Hållbara och innovativa koncept från AFRY

På AFRY är vi stolta över att vara specialister inom hela värdekedjan. Vi har en bred expertis inom områden som design, utveckling och validering av förpackningskoncept. Oavsett vilken förpackningstyp ni har, kan ni lita på att vi har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att möta era behov.

Genom att integrera våra kunskaper inom design, materialval, produktionsprocesser och förpackningslogistik kan vi säkerställa att din förpackning blir mer hållbar, funktionell och kostnadseffektiv. Vi tar hänsyn till varje del i värdekedjan och strävar efter att leverera förpackningslösningar av högsta kvalitet.

 

Optimera er förpackningsstrategi med anpassade lösningar för varje bransch

Vi anpassar våra lösningar till er specifika situation och era unika krav inom förpackningar. Vi har lång erfarenhet och expertis inom områden som livsmedel, detaljhandel, möbler, industri samt läkemedel och kan skapa skräddarsydda förpackningslösningar som passar era behov och stärker er konkurrenskraft på marknaden.

Oavsett om ni vill optimera era transportförpackningar eller fokusera på en mer användarvänlig konsumentförpackning så kan vi skapa skräddarsydda lösningar som passar just er.

rolled up sustainable packaging material
one hand holding a sustainable paper coffee mug

Skapa varumärkesbyggande förpackningar - hållbara och användarvänliga lösningar

Förpackningar handlar inte bara om att skydda produkten, utan också om att skapa en positiv upplevelse för slutanvändaren och stärka ert varumärke. Därför strävar vi alltid efter att utveckla förpackningslösningar som har en minskad miljöpåverkan, är funktionella och kostnadseffektiva samtidigt som de stärker er varumärkesidentitet.

Precision i varje steg- Vi designar högkvalitativa förpackningslösningar med genomarbetade tillvägagångssätt

AFRY tar hänsyn till varje steg i den cirkulära värdekedjan, från materialval och design till produktionsprocesser och förpackningslogistik, för att säkerställa att din förpackning uppfyller högsta kvalitetsstandarder och bidrar till att skapa en positiv kundupplevelse.

Med vår breda erfarenhet och expertis kan ni känna er trygga i att vi kommer att leverera skräddarsydda förpackningslösningar som passar era behov och förbättrar er konkurrenskraft på marknaden.

Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket
empty bottles in different colours seen from above

Förpackningslösningar med expertis inom livsmedel, detaljhandel, möbler, industri och läkemedel

Med vår långa erfarenhet inom förpackningsindustrin och expertis inom ovanstående områden kan vi lyfta fram ett helhetsperspektiv på era befintliga och framtida förpackningsutmaningar.

Vi förstår att varje bransch och produktkategori har sina krav och vi är väl rustade att möta dessa krav genom att sätta ihop tvärfunktionella team som täcker en rad olika områden och tekniker. Vi hanterar förpackningsprojektet i sin helhet, oavsett om det gäller en enskild produkt eller ett helt förpackningssortiment.

 

Våra expertisområden inom förpackningslösningar:

Hållbara förpackningar: Arrow pointing right

Vi hjälper er att skapa en hållbarhetsstrategi för era förpackningar, implementera cirkulära förpackningslösningar och på så vis minska er miljöpåverkan.

Förpackningsoptimering: Arrow pointing right

Vi analyserar er förpacknings befintliga värdekedja och identifierar möjligheter till förbättringar. Vi optimerar förpackningens storlek, material och fyllnadsgrad för att minska kostnader och minimera avfall.

Opartiska förpackningslösningar: Arrow pointing right

Vi kan föra en opartisk dialog mellan er och era förpackningsleverantörer för att arbeta fram den optimerade och opartiska förpackningslösningen som ni behöver och önskar.

Förpackningslogistik: Arrow pointing right

Vi kan hjälpa er att effektivisera hela förpackningskedjan, från design och produktion till distribution och exponering.

Vi analyserar logistikprocesserna och identifierar möjligheter till palloptimering och effektivisering, så att ni kan minska kostnader och miljöpåverkan.

Användarvänliga förpackningar: Arrow pointing right

Förpackningar ska vara enkla att använda och ge en positiv kundupplevelse. Vi kan skapa förpackningar som är lättöppnade, praktiska och tilltalande för användarna.

Kvalitet, test och validering, benchmarking: Arrow pointing right

Vi kan guida er i hur ni kan utföra kvalitetskontroller och tester samt genomföra benchmarking-analyser för att jämföra er förpackning med konkurrenternas samt säkerställa att era förpackningar uppfyller högsta standarder och krav.
Vi kan även genomföra benchmarking-analyser för att jämföra er förpackning med konkurrenternas.

Krav och specifikationer: Arrow pointing right

Vi hjälper er att definiera tydliga krav och specifikationer för era förpackningar samt nödvändiga märkningskrav.

Workshops och föreläsningar: Arrow pointing right

Vi håller inspirerande föreläsningar och workshops anpassade efter just till era specifika behov och kunskapsnivåer.

Produktsidor

Ladda gärna ner mer information om våra tjänster i PDF -format

Se vår film
"En värdekedja inom förpackningslösningar"

På AFRY är vi alltid uppdaterade om utvecklingen i förpackningsbranschen för att kunna erbjuda mer hållbara, innovativa, och skräddarsydda tjänster och produkter för våra kunder.

Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att leverera framgångsrika resultat, oavsett om ni behöver hjälp med att ta fram en helt ny förpackningsdesign, optimera ett befintligt förpackningskoncept eller lösa specifika utmaningar inom förpackningslogistik.

Kontakta oss så kan vi diskutera igenom era förpackningsbehov och hur vi kan hjälpa er.

Eva Liv - Section Manager Supply Chain Management, Malmö
Eva Liv
Section Manager Supply Chain Management, Malmö

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Eva Liv

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.