Toiminnallinen turvallisuus-functional-safety-factory-plant

Funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet är ett begrepp som är tillämpligt inom alla branscher

Funktionssäkerhet försäkrar att säkerhetsrelaterade system erbjuder krävd riskreducering för att uppnå en acceptabel risknivå. AFRY erbjuder en helhetsbild på funktionssäkerhet med tvärvetenskaplig expertis och tillhandahåller olika säkerhetstjänster för alla faser av livscykeln när det gäller funktionssäkerhet i processer och för maskiner.

Funktionssäkerhetsstrategier och förvaltningsplaner

  • Implementeringsprocedurer för säkerhetsrelaterade system (SRS)
  • Efterlevnad och dokumentation av funktionssäkerhet
  • Riskbedömningar för process- och maskinsäkerhet
  • Tilldelning av säkerhetsfunktioner
  • Bedömning av säkerhetsintegritetsnivå (SIL) (IEC 61508 / IEC 61511 / IEC 62061) och bestämning av prestandanivå (PL) (EN ISO 13849)
  • Konstruktion och utveckling av andra metoder för riskreducering
  • Specifikation av säkerhetskrav för säkerhetsinstrumenterat system (SIS)
  • Utforming och konstruktion av säkerhetsinstrumenterat system (SIS)
  • Verifiering
  • Funktionssäkerhet kopplat till drift och underhåll
Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av