Paper machine

Hållbart underhåll - för ökad driftsäkerhet och produktion

Hållbar underhållsutveckling

Ett professionellt industriellt underhåll är ur många aspekter nyckel till framgång, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi är övertygade om att en hållbar underhållsutveckling bidrar till verksamhetens lönsamhet istället för att vara en kostnadsdrivare. Med rätt utfört underhåll finns stor potential att påverka verksamhetens person- och maskinsäkerhet -  samt optimera både kostnader och produktivitet. 

Kundvärde

Vi erbjuder utveckling av er underhållsfunktion genom en unik bredd av kompetens i kombination med digitala verktyg. Vår praktiska erfarenhet och expertis kring förbättring av industriellt underhåll gör att vi snabbt kan förstå er underhållsverksamhet och vad som krävs för att bidra till ett hållbart underhåll med högre driftsäkerhet och ökad produktion.

Våra tjänster

Vi erbjuder Arrow pointing right

Våra verksamhetsområden

Genom väl inarbetade processer och metoder jobbar våra experter nära er för att tillsammans skapa ett hållbart underhåll för framtiden.

Vårt erbjudande spänner över ett antal verksamhetsområden, som delvis går in i varandra:

Illustration av underhållstjänster
Underhållsutveckling och Underhållsprojekt Arrow pointing right

Vägen till ökad driftsäkerhet

Våra tjänster inom Underhållsutveckling innefattar bland annat Underhållsteknik, metoder och processer som leder till ökad driftsäkerhet, inom exempelvis: 

 • Arbetssätt och arbetsprocesser 
 • Databashantering, dokumentation & anläggningsinformation
 • Digitalisering (IoT)
 • Förebyggande underhåll  (operatörstillsyn)
 • Förråd och reservdelshantering
 • Grundorsaksanalyser
 • Lean UH/TPM, 5S
 • Ledarskap och organisation
 • Planering och beredning 

 

Underhållsprojekt

Behöver ni stöd inom underhåll i er projektorganisation har vi god kunskap kring vad som krävs för att driva underhållsprojekt kopplat till underhållsmässighet och vikten av att övervaka och driva frågor kring underhåll för olika industriprojekt. Många lyckade projekt bygger på ett professionellt underhåll.

Resursförstärkning Arrow pointing right
Woman wearing helmet in the industry

Olika roller för flera branscher

Har ni brist på resurser och kompetens kan vi stötta er med rätt kompetens. Vi har bred erfarenhet från olika roller och flera branscher, inkluderat underhållsorganisation. Exempelvis:

 • Förrådsförvaltare
 • Förändringsledare
 • Ingenjörer (UH-, Driftsäkerhets- & FU-ingenjör)
 • Montagledare (Bas P/U)
 • Projektledare
 • Planerare
 • Stoppsamordnare
 • Underhållschefer
 • Underhållsutvecklare
   
Download Arrow pointing right
Jens Bergfors
Section Manager Operational Excellence

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Du kanske också är intresserad av