mining

Euro Mine Expo i Skellefteå

När

Från: 28-maj-2024 10:00 CEST Till: 30-maj-2024 15:00 CEST

Välkommen att träffa våra experter på Euro Mine Expo i Skellefteå!


Euro Mine Expo, som arrangeras i Skellefteå den 28-30 maj 2024, är ett internationellt nav för gruvindustrin och dess närliggande sektorer.

Euro Mine Expo genomförs vartannat år i Skellefteå - en kommun som tillsammans med närliggande inlandskommunerna starkt präglats av malmfyndigheterna och de gruvor, smältverk, anrikningsverk och återvinningsanläggningar som växt fram under 100 år. När nu batteritillverkningen bryter ny mark är behovet av en 100-årig basindustri som producerar hållbara metaller större än någonsin.

Under två dagar samlar Euro Mine Expo de bästa inom branschen och erbjuder en unik blandning av mässa och konferens. Här finns möjlighet att ta del av produkter och tjänster, knyta viktiga affärskontakter och delta i seminarier för att fördjupa sig i gruvindustrins hjärtefrågor.

Vi på AFRY är på plats för att berätta mer om vår internationella expertis inom teknik, design och rådgivning och våra tjänster inom gruv- och metallindustri.

Vårt team möter du i monter Zinc Hall - 176!

Plats: Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå, Sverige

 

AFRY & Nordic Strategy Partners

Therese Tillander, Head of Sustainability AFRY Process Industries Division, bjuder tillsammans med Nordic Strategy Partners, på ett pass kring hur man utvecklar en ny finansiell beslutsmodell för gruvindustrin, som införlivar ESG-faktorer (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) på ett jämförbart sätt som finansiella parametrar som ingår i NPV-modeller.

Om passet
Den gröna omställningen innebär ett behov av nytänkande på många områden, bland annat när det gäller hur vi använder finansiella modeller för beslutsfattande. Gruvindustrin i allmänhet har alltid förlitat sig starkt på nettonuvärdesberäkningar som grund för att utvärdera projektens genomförbarhet. Och även om ESG-faktorer ses över gör de sig inte jämförbara med direkta kostnader och intäkter och ingår därför inte i finansiella modeller - trots att de kommer att ha en stor inverkan på det finansiella resultatet på lång sikt.

Dag: 30 maj
Tid: 10:40-11:00
Plats: Conference hall

Kort om Therese

Therese har en lång erfarenhet inom processindustrin där hon har arbetat med hållbarhet och miljö i olika branscher i över 20 år. Under de senaste åren har Therese lett den globala strategin och utvecklingen av hållbarhetstjänster för AFRYs kunder inom processindustri bland annat gällande implementering av hållbarhetsstrategier för både organisationer och företag.

 

Boka gärna ett möte med oss!

Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals

Mattias Lundborg

Business Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av