building

Bygga klimatneutrala städer med AI: Smarta lösningar för en hållbar framtid

När världens befolkning fortsätter att växa och urbaniseras blir behovet av miljömässigt hållbara och trivsamma städer alltmer brådskande.

Med hjälp av banbrytande teknologier som Big Data och artificiell intelligens, till exempel GPT-4 som får alltmer erkännande, kan städer bli smartare, mer effektiva och mer miljövänliga. AFRYs experter Henrik Mårtensson och Fredrik Kahr ger en överblick.

När världens befolkning rör sig mot städer blir miljöpåverkan från stadsområden alltmer oroande. Städer utgör endast 2 procent av världens landmassa men står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Städer upptäcker alltmer fördelarna med att använda AI och så kallad Big Data för att tackla utmaningarna som kommer med urbanisering och klimatförändringar. Medan omfattningen och möjligheterna med AI ständigt förändras finns det några bevisade fördelar för städer med hållbarhetsambitioner.

woman showing data on a screen

Till exempel kan AI snabbt hjälpa till att generera kodbaserade scenarier. Den väl spridda och alltmer använda GPT-4 kan generera kodsnuttar baserade på specifika instruktioner eller krav, vilket är användbart vid automatisering av processer. Dessutom kan GPT-4 analysera strukturerade och ostrukturerade data för att avslöja mönster och relationer som kan vara svåra för människor att upptäcka. Detta underlättar beslutsfattande baserat på datadrivna insikter.

"AI-drivna system kan analysera data från olika källor, identifiera mönster och göra realtidsjusteringar för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Genom att utnyttja kraften i AI kan städer påskynda sin resa mot klimatneutralitet." - Henrik Mårtensson, Avdelningschef för AI, BI och Dataanalys, AFRY.  

Överbefolkning hotar livskvaliteten i staden  

Koncentrationen av människor i stadsområden har lett till en utarmning av livsviktiga resurser såsom bostadsutrymme, mat och vatten, vilket resulterar i en oväntad nedgång i den övergripande livskvaliteten. Dessutom ger problemet med överbefolkning i städer upphov till andra problem som trängsel, brist på livsmedel och dålig sanitet. När invånarnas inkomster ökar tenderar de att skaffa fler fordon, vilket förstärker det totala antalet bilar på vägarna, samtidigt som rörlighetsutrymmet förblir oförändrat.

Woman on bicycle
AFRY frågade 6 000 unga européer om deras åsikter om städer (2021).

Att använda AI för att uppnå klimatneutralitet: Fem tillvägagångssätt för städer

Smarta städer är en möjlighet att skapa klimatneutrala städer som tillgodoser invånarnas behov samtidigt som de minimerar sin miljöpåverkan. Här är fem sätt där AI kan hjälpa städer att uppnå klimatneutralitet:

1. Optimering av övervakning: Arrow pointing right

Traditionella övervakningsmetoder samlar in all aktivitet, oavsett om det är lagligt eller inte. Ny AI-teknik kan använda avancerade algoritmer för att analysera händelser och spara data endast när förutbestämda händelser inträffar, som brott eller olyckor.

Surveillance cameras
2. Optimering av trafik och parkering Arrow pointing right

AI kan modifiera trafikljus för att minska trafikstockningar och meddela förare om tillgängliga parkeringsplatser, vilket minskar antalet bilar på vägarna och den associerade miljöföroreningen.

3. Luftburen leverans och övervakning Arrow pointing right

Smarta autonoma flygande objekt, som drönare, kan transportera mindre paket och minska trafikstockningar i städer. De kan också användas för övervakning av brottsplatser i realtid.

people
4.Effektiv avfallshantering Arrow pointing right

Smarta sensorer kan installeras i sopkärl och containrar och meddela avfallshanteringsföretag när de behöver tömmas. Detta kan minska driftskostnaderna och eliminera oplanerade tömningar.

5. Elförsörjning och vattenförsörjning Arrow pointing right

Smarta system kan användas för att övervaka och optimera energinät och vattenförsörjning, vilket minskar städernas koldioxidavtryck.

solar power and wind turbines

I takt med att världen fortsätter att urbaniseras är det avgörande att hitta sätt att minska städernas miljöpåverkan. Smarta städer drivna av AI erbjuder lovande lösningar för att uppnå klimatneutralitet samtidigt som livskvaliteten för stadens invånare förbättras.

"I över 100 år har AFRY byggt och utvecklat städer. Kombinationen av experter inom infrastruktur och framtidsteknik möjliggör för oss att hitta de bästa digitala lösningarna som lovar effektivare, smartare städer som är bättre både för miljön och invånarna." - Fredrik Kahr, expert inom digitalisering, AFRY.

City in the background and a man bicycling on a bridge

Future Cities insight center

Våra specialister delar med sig av sin kunskap som sträcker sig över hela vår expertis - från stadsplanering till mobilitet, energi och mycket mer.

Kontakta oss

Fredrik Kahr - Digitalization Management

Fredrik Kahr

Digitalization Management

Kontakta Fredrik Kahr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Mårtensson - Section Manager for AI, BI, and Data Analytics

Henrik Mårtensson

Section Manager for AI, BI, and Data Analytics

Kontakta Henrik Mårtensson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.