Maja Manner hero

Möt AFRYs expert inom hållbar stadsutveckling

Maja Manner: Hållbar stadsutveckling handlar mycket om samarbete och kunskapsdelning

Städer står för 70 procent av klimatutsläppen och 65 procent av den globala energiförbrukningen, och är därför nyckeln i klimatomställningen. Maja Manner är expert inom hållbar stadsutveckling, och har arbetat med olika aspekter av hållbarhet i stadsmiljö i många år. På AFRY leder hon ett arbete som fokuserar på klimatneutralitet och klimatomställning i svenska städer.

"Min resa började genom mitt engagemang i olika ideella organisationer, särskilt inom miljö- och mänskliga rättighetsfrågor. Det var under den tiden jag märkte påtagliga målkonflikter mellan mänskliga rättigheter och miljöaspekter, särskilt i stadsutvecklingen. För över 20 år sedan var begreppet “hållbar stadsutveckling” knappt känt, och det var utmanande att få en plats inom området som humanist. Efter att ha mötts av motstånd och rådet att det inte var möjligt att jobba inom området som icke-ingenjör eller icke-arkitekt, bestämde jag mig för att ta saken i egna händer och starta eget företag, vilket blev en framgång."

Bred kompetens för att förstå kundens behov

"Genom mitt arbete som egen företagare inom hållbar stadsutveckling lärde jag mig om städernas utmaningar och hur olika förvaltningar och budgetar kunde påverka samarbetet. Det ledde till managementrådgivning, idégenerering och sökande av finansiering. År 2017 anslöt jag mig till AFRY. Making Future-strategin lockade mig verkligen, och jag tror på den magi som uppstår när humanister och ingenjörer arbetar tillsammans. AFRY möjliggjorde det samarbetet, och det nya varumärket som lanserades 2019 stärkte vår inriktning på hållbarhet.

Det som gör AFRY starka på hållbar stadsutveckling och klimatneutrala städer är att vi förutom vår interna breda kompetens har en blandning av kunder som ger oss insikter från olika perspektiv. Vissa behöver hjälp med mindre projekt medan andra står inför mer komplexa utmaningar. Den varierade erfarenheten gör att vi har en bättre överblick över de olika processerna som krävs. Att balansera mellan det stora och det lilla är avgörande för att förstå och möta städernas behov."

Hållbarhetsfrågor har varit aktuella länge. Vad tror du behöver förbättras för att hantera dessa utmaningar mer effektivt?

"Under de senaste två decennierna har mycket arbete lagts på hållbarhet på många olika håll i branschen, men utmaningen ligger i att förstå hur allt hänger ihop. Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och handlingsplan som alla medlemsländer i FN skrivit under för att ställa om mot ett hållbart samhälle, poängterar vikten av att alla frågor är sammankopplade och har en synergieffekt. Det är dock svårt på grund av organisationernas indelning i segment och budgetar. Vi måste arbeta mer som en tvärgående task force och skapa tydliga mål för att förbättra samarbetet, vilket jag ser att börjar hända, bland annat mellan det offentliga och det privata."

Vilka är de främsta hållbarhetsutmaningarna för städer i Sverige?

"Energi och transport är några av de största utmaningarna för svenska städer. Samarbeten med energibolag och fastighetsägare är avgörande för att nå resultat. När det gäller transporter, särskilt i städer som utgör tyngre transport och logistiknoder, krävs särskilda insatser. Att göra alla transportslag hållbara, inklusive nya teknologier som drönare, är en stor och komplex fråga. Där finns stora möjligheter med bland annat mikromobilitet, eldriven mobilitet och elvägar, samt samverkan mellan aktörer."

Malmö

Hur ser du på klimatförändringarnas påverkan på städerna?

"Klimatanpassning är avgörande, och i flera städer oroar man sig för exempelvis skyfall, extremvärme och höjda havsnivåer. Det finns ett behov av grönska och olika system för att hantera vatten och värme. I städerna måste man också ta hänsyn till befintlig bebyggelse och säkerställa att den är hållbar i framtiden. Klimatförändringar påverkar hela ekosystemet, och det kräver operativa åtgärder från städer och regioner.

Det finns en enorm stress över klimatförändringarna och deras påverkan, då fler och fler städer ser direkta konsekvenser och kostnader av förändringarna. Att jobba med klimatanpassning och förebyggande åtgärder blir allt viktigare och mer avgörande för att kunna hantera det vi står inför.

Många städer har tagit på sig ledartröjan för att möta dessa förändringar och arbetar aktivt för att nå klimatneutralitet och förebyggande arbete med klimatanpassning. "

Vilka goda exempel finns på samverkan för hållbar stadsutveckling?

"Det finns flera goda exempel, som dessvärre fortfarande är långt ifrån vanliga. Lokal Färdplan Malmö, även kallad LFM30, sticker ut då det kommer till samverkan för en klimatneutral bygg-anläggnings- och förvaltningsbransch med över 200 engagerade medlemmar. Ett unikt initiativ, som gett många ringar på vattnet och bidragit till ett större engagemang för samarbete och kunskapsdelning i branschen."

Fanny och Maja arbetar med LFM30 i Malmö
Drivkraften i Malmö för en hållbar omställning
Läs mer om Lokal Färdplan Malmö 2030, branschinitiativet för en klimatneutral bygg- anläggnings- och förvaltningssektor i Malmö med netto noll koldioxidutsläpp.

"I Malmö finns andra pilotprojekt inom social hållbarhet där man kraftsamlat. Exempelvis BID Malmö (Boende, Integration och Dialog), som handlade om att lyfta och förändra ett område som polisen identifierat som osäkert; Sofielund. Fastighetsägare, kommun, poliser, civilsamhället och fler, gick samman och bildade en förening för att jobba med värdskap, ambassadörskap, eller enkla saker som att hålla rent och ta ansvar för området. AFRY var med och hjälpte ungdomar att starta företag och driva igenom idéer, att koppla ihop dem med företag och med Malmö stad. Och det fungerade!

Initiativet startade 2014, och knappt tio år senare tog polisen bort stämpeln på Sofielund som ett osäkert område. Och initiativet vann dessutom European Crime Prevention Award (ECPA), ett europeiskt pris för bäst brottsförebyggande åtgärd!"

Vilken roll ser du att AFRY har när det gäller hållbar stadsutveckling?

"Vi har en viktig roll i att accelerera omställningen tillsammans med våra kunder, men vi har också en utbildande roll och en möjlighet att påverka förändring genom att leda den omställning som branschen behöver. Genom fler samarbeten, och att vara med och forma framtiden kommer vi att vara bättre rustade för att möta de stora utmaningarna inom hållbar stadsutveckling och bidra till en mer hållbar framtid."

Fanny Rading Heyman
Klimat- och koldioxidberäkningar
Fanny Rading Heyman arbetar med planering, gestaltning och klimatberäkning av utemiljöer. Hon har varit med och utvecklat verktyget AFRY Co2 Guide.

Kontakt

Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY