Finger points in the air with digital symbols around

Digitalisering och Smart Site

Optimera verksamheten och tillverkningsprocessen och med Smart Site

Vår lösning inom Industri 4.0, Smart Site, är en serie tjänster inom digitalisering, genom vilken tillverkningsprocesser och industriell verksamhet kan optimeras gällande effektivitet, säkerhet, kvalitet och hållbarhet.

Smart Sites verktygslådn samlar en anläggnings digitala lösningar och kombinerar applikationerna i hela värdekedjan till en enda "single-source-of-truth" (SSOT). Smart Site kombinerar data från olika källor och nivåer (ET-IT-OT) som sedan kan användas och bearbetas i olika applikationer. Resultatet kan visualiseras på olika sätt t.ex. via  VR ”Virtual Reality”.

De flesta aktörerna inom processindustrin jobbar alltmer med digitala lösningar. Att förstå helheten och ta hänsyn till alla möjligheter som det kan innebära, kräver djup teknisk kunskap om digitalisering men också förståelse för industriella tillverkningsprocesser och arbetssätt. Mångfalden av lösningar på marknaderna är bred och att hitta den optimala verktygslådan för dina behov kan upplevas som svårt.

Som oberoende teknikkonsult kan vi hjälpa dig att skapa en miljö av lösningar från olika leverantörer till din verksamhet på det mest optimala sättet som leder till ökad lönsamhet.

Smart Site förbättrar lönsamheten för processindustrier genom att använda digital teknik och digitala metoder i linje med Industri 4.0-ramverket. Industriföretag kan dra nytta av uppgifterna och använda dem med ett antal olika tillämpningar. De kan beröra olika verksamheter på anläggningen, från råvaruhantering till färdiga produkter som levereras till kunderna och marknadsanalys. Allt detta inklusive anslutning och dataplattform tillhandahålls i tjänsten från oss.

 

Våra nyckelkompetenser: 
  • Virtual site mjukvara & plattform (SSOT, Single-Source-of-Truth)

  • Virtuellt & visuellt

  • Industri 4.0, ISA -95 och framtagande av digital strategi (digital mognadsbedömning)

  • Avancerade styrprodukter och applikationer (plattformslösningar, Digester KAPPA, Tall Oil optimering, KRTI 4.0, AFRY ProTAK och AFRY PaperLine etc

  • Anläggningsdataanalys (simuleringar, Machine Learning ML, Artificial Intelligence AI)

  • Cybersäkerhet

Virtual Site Engineering Data, image for Smart Site and Digitalisation