Exteriör Svenstorps förskola

AFRY samordnare vid tuff kravställning på energianvändning

Kommuner tar hjälp av AFRY för att samordna höga krav på energianvändning i byggprojekt.

AFRY har agerat energisamordnare i flera byggprojekt med tuffa passivhuskrav. Tre av dessa uppdrag har varit förskolor beställda av Ale kommun.

Krav på energianvändning

Utmärkande för dessa förskolor har varit de tuffa kraven på energianvändning. Förskolorna har projekterats och byggts för att ha en prestanda i nivå med FEBY18 Guld som motsvarar den högsta certifieringsnivån inom passivhusstandarden FEBY.

Förskolorna ska även uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver. Att projektera en byggnad med krav från två olika certifieringssystem är en utmaning, inte minst för att minimera köldbryggor i konstruktionen. En annan utmaning är balansgången mellan dagsljus och solvärmelast.

Uppdrag även i Laholm

Även i Laholms kommun har AFRY fått uppdraget som energisamordnare vid byggnationen av en skola med höga energikrav. Det är då på uppdrag av Skanska som konsultföretaget fått ansvar för energisamordning vid projektering av Skottorpsskolan. Även denna byggnad har energikrav i nivå med passivhus enligt FEBY18 Guld.

Energisamordarens ansvar

En energisamordnares uppgift är att identifiera relevanta områden i ett byggprojekt som har inverkan på energiförbrukning och inneklimat samt att se till att energikraven uppfylls. För att klara det måste energisamordnaren vara aktiv under hela byggprojektet och samarbeta med alla inblandade teknikområden.

- Vår styrka är att vi har nära tillgång till expertkompetens inom alla områden och för alla skeden i byggprocessen. Vi märker att energisamordnare blir en allt mer efterfrågad roll i byggprojekt i och med att energikraven ökar, säger Simon Roos energispecialist på AFRY i Göteborg.

Relaterad information
Energisamordnare
Energieffektivisering
Miljöcertifiering
Hållbart byggande
Kravspecifikation för Passivhus - FEBY

Kontakt

Har du frågor om energisamordning gällande kravställningar kopplade till passivhus eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Foto: KAKA Arkitekter

Simon Roos - Sustainable Building, Gothenburg

Simon Roos

Expert inom hållbart byggande

Kontakta Simon Roos

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.