Train

AFRY vintertestar hållbara transporter

Train snow3
EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. En del i det består i att byta bromsblock, och därför genomför AFRY nu tester av bromsförmågan hos godsvagnar i svenska vinterförhållanden. Pär-Johan Wedell, teknisk projektledare på AFRY, genomför testerna på uppdrag av Trafikverket och Transportstyrelsen.

Hej Pär-Johan! Varför gör ni de här testerna?

EU-kommissionen vill införa tysta järnvägssträckor, vilket kommer medföra hårdare krav på bullernivåer hos godsvagnar. Anledningen är att buller från godsvagnar med gjutjärnsbromsar bedöms leda till stora hälsoproblem och kostnader för samhället. Godsvagnar med gjutjärnsblock är tunga och låter mycket, även när man inte bromsar. De här gjutjärnsblocken försöker man nu ersätta med kompositblock, som är gjorda av flera olika material, och det är dessa som vi håller på att testa!

Vad är roligast med det här projektet?

Beroende på vad vi kommer fram till så kan det få stora konsekvenser, inte minst för EU:s regelverk, och det är såklart vädigt spännande! Det är ett jätteroligt projekt att få vara med i.

 

Var genomför ni testerna?

Hittills har vi testat på Haparandabanan, men framöver kommer vi även att testköra på Malmbanan, i och med att det är mer snö där. Det har varit svårt att hitta snö den här vintern – det har varit den stora utmaningen.

 

Vad är utmaningarna med kompositblock?

Bromsblock i gjutjärn låter mycket, men en av fördelarna som finns är att värme bildas när järn kommer i kontakt med järn, och den här värmen behövs vid kyla, mot snö och is på hjulen. Vid sträng kyla och snöfall så kan det vara så att bromsblock gjorda av komposit kan ha en försämrad bromsverkan och eventuellt längre bromssträcka – det är det som vi håller på att undersöka!

 

Hur går testerna till?

Vi provkör tågen, det är ett lok med fem vagnar, och testar olika sammansättningar och bromsblock. På provtåget finns ett stort mätsystem med massor av mätpunkter som mäter bland annat bromskraft och bromssträcka. Vi kör i 100 km/h och bromsar ner till noll, ungefär 16 gånger om dagen. Det måste gå lite tid mellan de olika bromsningarna så att snö och is hinner byggas upp – så det efterliknar en vanlig färd. Vi utreder även om regelverket till förare kring hur bromsen skall hanteras på vintern behöver förändras för att säkerställa att bromsverkan är korrekt och som förväntad.

Klicka här för att läsa mer på Trafikverkets hemsida.

Kontakt

Pär-Johan Wedell - Teknisk projektledare

Pär-Johan Wedell

Teknisk projektledare

Kontakta Pär-Johan Wedell

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.