Two construction workers on a construction site, wearing vests and security helmets

"Medarbetare bör delta i arbetet för att säkerställa arbetsmiljöstandarder"

Möt Helen Larsson-Skalberg, en av våra säkerhetskonsulter inom industrin och byggsektorn

Under 2018, fram till April 2019, rapporterades totalt 118 970 arbetsrelaterade skador och sjukdomar till Arbetsmiljöverket. År 2018 inträffade 50 arbetsolyckor med dödlig utgång på arbetet i den svenska arbetskraften, vilket utgjorde cirka ett dödsolycksfall per 100 000 sysselsatta (Arbetsmiljöverket, 2019).

 

Helen Larsson-Skalberg är en ingenjör och konsult som arbetar med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, både inom industrin och byggsektorn. Hon har hjälpt ett antal kunder med förbättringar av arbetsmiljön när det gäller riskbedömningar, kemikalier och lagkravslistor.

Profile photo of Helen-Larsson Skalberg, work environment engineer and risk assessment leader

Hur arbetar du för att säkerställa en säker och säker arbetsmiljö för kunderna?

När jag är ute på uppdrag hos kunder så försöker jag att hitta ett arbetssätt som kunden känner sig bekväm i. Ofta behöver de stöd i sitt systematiska säkerhetsarbete eller med riskanalyser. Men oavsett vad projektet innefattar strävar jag alltid efter att ge kunderna ett verkligt värde längs processens gång.

 

Vad jobbar du med just nu?

Just nu arbetar jag med att riskbedöma kemikalier och att hitta rätt skyddsutrustning så att den tål de mest hälsofarligaste kemikalierna personalen kommer i kontakt med.

Vilka insatser anser du vara nödvändiga när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen?

Jag tror på att låta medarbetarna delta i arbetet för att säkerställa arbetsmiljöstandarder så mycket som möjligt, att de själva involveras och har inflytande över sin arbetsmiljö. Chefer och produktionsledare har inte bara ansvar över produktion och leverans, utan även välbefinnandet hos varje anställd personal. Att fokusera på att stödja och ta hand om sina anställda samt säkerställa en säker arbetsmiljö medför i sin tur att produktionskapaciteten och värdet för företaget ökar.