bro

Broar - Ny bro över Torne Älv

 En fullastad lastbil med malm passerar över befintlig bro över Torne älv.
En fullastad lastbil med malm passerar över befintlig bro över Torne älv.

Ny bro över Torneälv ger hållbarare godtransporter

Som en del av ett Trafikverksprojekt med syfte att ta fram hållbara malm-transporter, konstruerar AFRY en ny bro över Torne Älv.

Befintlig bro över Torne Älv vid Autio på väg 99 är en 145 m lång betongbalksbro. Bron är sliten och dess tillstånd har gett restriktioner och begränsningar för malmtransporterna, vilket har lett till ett beslut att byta ut bron.

Den nya bron behöver dimensioneras för laster från fullastade lastbilar med malm som vägen 90 ton. Lastbilarna passerar bron med några minuters mellanrum – dygnet runt, året runt, vilket ställer stora krav på utförandet.

Under byggtiden kommer malmtrafiken att omledas på en tillfällig beredskapbro som ska anläggas direkt nedströms befintlig bro. Brostöden behöver dimensioneras och utformas för att klara de stora krafter som uppstår när isen släpper i Torne Älv.

Uppdraget omfattar upprättande av vägplan, tillståndsansökan för vattendom, och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för utförande av ny och tillfällig bro och rivning av befintlig och tillfällig bro. Bron utformas bron i samarbete med arkitektbyrån Gottlieb Paludan.

Tidigt utkast av ny och tillfällig bro över Torne Älv.
Tidigt utkast av ny och tillfällig bro över Torne Älv.

Kort fakta

Beställare: Trafikverket

Typ av uppdrag: Vägplan, tillståndsansökan för vattendom, och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad

Omfattning: Utförande och rivning av broar över Torne älv.

Projekttid: 2020 - 2022