AFRY Bygg och Fastighet Kontor Alecta Fastigheter.jpg

Kontor - Alecta Fastigheter

Underlag för klimatanpassning

Alecta Fastigheter anlitar AFRY för att genomföra klimatriskanalyser och klimatriskinventeringar samt upprätta underhållsplan.

Uppdraget gäller Alecta Fastigheters hela fastighetsbestånd. AFRYs lösning ger bolaget nödvändigt underlag för att kunna klimatanpassa sina fastigheter och minimera klimatrelaterade risker.

Rådgivning och förslag på åtgärder

Alecta Fastigheter – som bildades 2021 och är ett av Sveriges största fastighetsbolag – önskade en konsult som kunde verifiera och komplettera en internt genomförd klimatrisk-screening av bolagets fastighetsbestånd. Man önskade även hjälp med att undersöka fastigheternas tekniska status och få råd om förslag på åtgärder.

Klimatriskanalys och klimatriskinventering

AFRY föreslog en kombination av analys och inventering av klimatriskerna. Arbetet kunde utföras i samband med statusbesiktningen. Genom att kombinera analys och inventering skapar man förutsättning för att kunna säkerställa att åtgärder för klimatanpassning vävs in i bolagets förvaltningsarbete.

Identifiering av riskprofiler

I ett första steg genomför AFRY klimatriskanalyser för att identifiera riskprofiler. Baserat på resultatet från analysen genomför man sedan en klimatriskinventering. Under inventeringen identifierar man konkreta åtgärder för klimatanpassning, som sedan arbetas in i beståndets underhållsplaner.

Underhållsplaner med åtgärder för klimatanpassning

AFRY upprättar även underhållsplanerna för Alecta Fastigheter. De inkluderar åtgärder för klimatanpassning och ger bolaget underlag för att kunna säkra sitt fastighetsbestånd mot de nya förutsättningar som ett förändrat klimat leder till.

Målet är att minimera skaderisker

Målet är att minimera risker för skador på beståndet och olägenheter för de människor som befinner sig i och runt fastigheterna. Arbetet stärker även fastigheternas värde och ger fördelar när det kommer till försäkringspremier.

Vi gör detta för att få en tydlig bild av vilka klimatrisker vi har i vårt bestånd samt hur vi bäst arbetar proaktivt med dessa i fastigheterna. Att så tidigt som möjligt identifiera risker gör oss såklart också bättre förberedda den dagen något inträffar.

Nickie Excellie på Alecta Fastigheter

Fakta

Kund: Alecta Fastigheter

Projekt: Underlag för klimatanpassning

Period: 2023 –

AFRYs roll: Klimatriskanalys, klimatriskinventering, underhållsplan

Kompetensområde: Drift och förvaltning, energieffektivisering, samhällsskydd och beredskap.

AFRY Bygg och Fastighet Kontor Alecta Fastigheter.jpg

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Daniel Granqvist - Energy Efficiency

Daniel Granqvist

Specialist, Energieffektivisering

Kontakta Daniel Granqvist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.