Fokus har legat på el-, VVS- och byggprodukter.

Kontor - Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg

Återbruksinventering inför interiör ombyggnad

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg anlitar AFRY för inventering av material inför en interiör ombyggnad av Traktören. Byggnaden ska nu rymma flera myndigheter i syfte att främja en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess. Målet med inventeringen är att undersöka vilka material som går att återbruka.

Stadsfastighetsförvaltningen – som planerar, bygger, hyr in, förvaltar och utvecklar lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter – önskade en konsult som kunde hantera den stora mängden produkter och som kunde klassificera och systematisera dem.

Inventering med fokus på el, VVS och bygg

AFRY fick i uppdrag att inventera befintligt material i fastighetens 18 000 kvm. Fokus har legat på el-, VVS- och byggprodukter. Arbetet ger myndigheten underlag för att kunna ta ekonomiska och miljömässigt hållbara beslut.

AFRY kategoriserar återbrukbara produkter

Uppdraget utförs i två etapper. Under den första etappen gjordes en övergripande bedömning av vilka återbrukbara produkter som finns i byggnaden. För att möjliggöra generella bedömningar i de stora volymerna av produkter har man brutit ned dem i kategorier – totalt har AFRY varit med och registrerat över 200 produktkategorier.

Flera olika perspektiv styr återbrukbarhet

Under den andra etappen studeras särskilt intressanta produktkategorier på individnivå. Man tittar på produkterna ur flera olika perspektiv: ekonomiskt, klimatmässigt och kulturhistoriskt.

Inventering blir ett värdefullt underlag

AFRYs inventering ger Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg ett värdefullt underlag inför beslut om vad som ska renoveras och lagras samt vad som ska kasseras, säljas eller utredas vidare.

Fakta

Kund: Stadsfastighetsförvaltning i Göteborg

Projekt: Återbruksinventering

Period: 2023

AFRYs roll: Inventering av produkter från el, VVS och anläggning inför interiör ombyggnad avseende återbruk.

Kompetensområde: Projektledning, återbruk, hållbart byggande, byggkonstruktion, VVS, el och tele.

Återbruk av el, VVS och byggmaterial
Göteborgs Stad omorganiserar inom stadsutvecklingsområdet. Inför det genomför AFRY en återbruksinventering av lokalerna i Traktören i Nordstaden.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Kontakta Simon Roos

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.