SCA Obbola kvällsvy

SCA Obbola – rustade för framtiden och den gröna omställningen

Projekt Expansion Obbola är i mål enligt tidplan

Första intrycket får man bara en gång och kommer man till SCA i Obbola bjuds en riktigt fin upplevelse. Utanför syns en byggnad där kontorets fasad är helt i trä, planer på plantering av växter mot fasaden är på gång vilket blir en fin inramning till en industri som ligger helt i linje med den gröna omställningen.  

Kliver du innanför dörren följer känslan med. Inredningen är modern och smakfull med en genomgående vy och doft av trä. Det andas skog och sätter tonen för SCA:s verksamhet. Den grå bilden av klassisk industri är som bortblåst – det här är en fabrik redo för framtiden, rustad att ligga i framkant. Säkerhetsarbetet är även tydligt i dess budskap och smarta planlösning. Projekt Expansion Obbola är i hamn, där AFRY har varit delaktiga i ett av totalt fem delprojekt, kallat MEG som står för Massa, Energi och Gemensamma system.

Självförsörjande skogsbolag

Per Strand har varit verksam inom SCA hela sitt arbetsliv, bland annat som fabrikschef under många år. Nu har han landat ett av SCA:s större projekt som projektdirektör i ett bolag som över åren utvecklats från klassisk industri till att bli ett skogsbolag med stor inverkan för samhället i stort. SCA är i dag ett bolag i vilket skogen utgör kärnan. Ett bolag som genom sin verksamhet skapar stor klimatnytta, arbetstillfällen i norra Sverige, infrastruktur och inte minst, exportinkomster av förnybar naturresurs där hållbarhet genomsyrar koncernens alla verksamheter. Per pratar om det sociala ansvaret i samhället bland annat.

Projektdirektör Per Strand, SCA Obbola, Sverige
"Genom att expandera vår fabrik skapas även förutsättningar för fortsatt utveckling i regionen och inte minst i inlandet som har stor koppling till skogsnäringen som tillgodoser oss med råvaran."

- Per Strand, SCA

Världens största pappersmaskin för kraftliner

2019 tog SCA beslut om att investera i en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner, förpackningspapper, vid sitt pappersbruk i Obbola utanför Umeå. Idag är den nya maskinen i gång – världens största pappersmaskin för kraftliner som gör att SCA bättre kan möta efterfrågan på hållbara förpackningar och bidra i ännu högre grad till minskad användning av plast. Miljardinvesteringen innebär nu en kapacitet på 725 000 ton årligen, vilket är en ökning med 60 procent jämfört med tidigare. Samtidigt innebär satsningen att cirka 8000 kubik olja nu är ersatt med pellets från egna sågverket Rundvik.

Produktionen av containerboard globalt har historiskt sett haft en stadig tillväxt med cirka 3% årligen de senaste 30 åren och i dag produceras cirka 180 miljoner ton per år. När SCA stod inför beslutet att vidta åtgärder för den gamla pappersmaskinen från 1975 var dessa siffror och andra faktorer en bra grundplåt för att investera i en ny maskin – och även det bästa alternativet.

"Även om det givetvis innebar en större investering såg vi uppsidan med att kunna hålla i gång produktionen utan ett stopp. Vi kunde köra båda maskinerna parallellt, där den ena gick under natten och den andra på dagen. På så sätt kunde vi fortsatt serva våra kunder," berättar Per.

Hållbar tidplan trots pandemi

AFRY har i projektet varit involverade med flertalet discipliner i delprojektet kallat MEG. I korta drag består projektet av utökad kapacitet för fiberlinjen (nya defibrörer och ny tvättpress), sodapanna, biologisk reningsanläggning, nytt sprinklersystem och flertalet stödsystem. Det innefattade även byggnation av ett stort antal nya rörbryggor och skywalks där bland annat ångledning till nya PM2 ingick. En av de mest lyckade delarna i detta projekt var tidsplanen för fabrikens hjärta – sodapannan. Därutöver har även AFRYS dotterbolag, Efterklang, varit involverade och stöttat kring bullerfrågor.

"Vi har haft ett bra samarbete med AFRY under projektet. Ska vi lyfta fram något specifikt är det sodapannan och fiberlinjen – här var vi i hamn före tidsplan och detta i pandemins spår," säger Per.

Några månader efter beslut om investering klubbats var pandemin ett faktum och med det fler utmaningar än vad som vanligtvis dyker upp under ett projekt av den här digniteten.

"Vi körde projekteringen på distans – inga fysiska möten då i stort sett alla våra leverantörer inte kunde vara på plats. Unikt, men det fungerade. I vissa avseenden kan det ha blivit mer effektivt, men sammanfattningsvis så är en kombination med fysiska möten mer värdeskapande," menar Per.

Trots en omtumlande världssituation så landade alla SCA:s fem delprojekt i tid och detta med beslut om att flytta uppstart från maj till augusti 2021, vilket var helt baserat på en uppskattning på utvecklingen av Covid under denna period. En anpassning som fungerade väl och inte rubbade tidsplanen.

"Tillsammans med AFRY och övriga i projektorganisationen har vi varit duktiga på att ta aktiva beslut i pandemitid – ibland har vi pushat, ibland har vi stoppat. Båda visade sig i slutändan vara bra beslut," summerar Per.

Employee Tobias Hjelm outside the AFRY office in Örnsköldsvik
Tobias Hjelm
Tobias projektleder och ritar upp anläggningar för kunder inom industrin och såg exempelvis över ny belysning och brandlarm på SCA Obbola.

En fabrik för framtiden

Den gröna omställningen pågår för fullt för Sveriges industri. SCA kan genom projektet se flera delar med stor betydelse och direkt skillnad i hållbarhet och dekarbonisering, inte minst med hjälp av fabrikens nya mesaugn.

"Det är som att vända handen, säger Per. Vi har haft två äldre mesaugnar som eldats med olja, men nu är vår SCA-standard införd. Det betyder att vi kör med träpulver från våra egna pellets som gör att vi eliminerar cirka 8000 kbm eldningsolja i den här fabriken, vilket eliminerar utsläpp av fossil koldioxid."

SCA-standard innebär att bolaget idag har samma lösning genomgående på sina pappersbruk. Och som ett ytterligare ett led i SCA:s hållbarhetsarbete rustas parkeringen med 100 laddstolpar När SCA bygger nytt, bygger de för framtiden. Därför är det också självklart att även cyklisterna inom bolaget har plats för sitt fordon genom ett stort cykelgarage nära huvudentrén.

"Vi vill möjliggöra och uppmuntra att ta cykeln till jobbet," berättar Per.

Visitors walking in SCA Obbolas paper mill in Sweden
Genom skywalks kan alla enkelt förflytta sig ovan mark och under tak.

Säkerhet i centrum

Med individen i centrum har SCA tänkt till på flera plan. En viktig del är tillgängligheten från kontor och operatörsrum ut till produktion. Inga medarbetare behöver förflytta sig på mark och utsättas för risker från exempelvis fordon inom området. Genom flertalet skywalks kan alla enkelt förflytta sig ovan mark och under tak.

"Vi har mål om att ingen ska skada sig på jobbet, det här är en del i att lyckas med våra säkerhetsmål," understryker Per.

AFRY levererade även tjänster inom hälsa och säkerhet i form av riskanalyser, riskbedömningar och rollen som byggarbetsmiljösamordnare samt leveranser av kritikalitetsbedömningar av all ny utrustning.

"Fördelen med en leverantör som AFRY är att det finns en bredd av experter utifrån de behov vi önskar beroende på var i projektet vi befinner oss."

"I ett projekt som detta värderar vi även tillgången till lokala resurser. Det är ett långt projekt så det underlättar. Däremot så kan det ha mindre betydelse för kompetenser med specifik expertis som omvärldsanalyser eller liknande, då fungerar Teams lika väl."

Från dryga 1000 personer som mest på site, arbetar i dag cirka 200 medarbetare vid SCA i Obbola. De som verkat för SCA i projektet fortsätter nu i fabriksorganisationen. SCA i Obbola är i gång, både för behovet på marknaden men inte minst för framtidens utmaningar i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Lisa Vedin
Lisa Vedin
Lisa Vedin, Head of Process Industries Sverige, har en djup förståelse för industrins hållbarhetsutmaningar och möjligheter.
Paper rolls
Bioindustri
Bioindustri erbjuder flera möjligheter att skapa värde på de biobaserade marknaderna och har en nyckelroll i övergången till att använda förnybara råvaror.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY
Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.