Lisa

Övergången mot bioindustri är vägen mot mer hållbar industri

Biobaserade industrier kommer att ha en viktig roll i övergången till att använda förnyelsebara råvaror och mildra klimatförändringar 

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi.

Lisa Vedin
"Vår planet är inte nöjd med oss, vi måste minska vårt stora miljöavtryck, minska våra utsläpp och hitta alternativ och substitut till produkter och material som är baserade på förnyelsebara resurser. "

Lisa leder AFRY:s verksamhet inom processindustri i Sverige och har en djup förståelse kring de möjligheter, krav och utmaningar som industrin står inför i målet om en mer hållbar framtid. För Lisa är det viktigt att arbeta med en hållbar övergång och vara en del i den förändring som nu sker, så att hon kan fortsätta njuta av naturen och säkerställa att nästa generation har samma möjligheter i framtiden.

Vi behöver accelerera omställningen för att minska klimatförändringarna

Vi vill minska effekterna av klimatförändringarna och accelerera industrins övergång till mer hållbar industri. På AFRY är vi engagerade i en hållbar utveckling som ökar säkerheten, skyddar miljön och mildrar klimatförändringarna i allt vi gör.

Vi är närmare 4 000 experter globalt i hela Norden, Central- och Östeuropa, Ryssland, Asien, Nord- och Latinamerika som erbjuder tjänster i hela värdekedjan, från råvaror till slutprodukter liksom hela livscykeln från idé till kommersiell produktion. Våra kunder har tillgång till omfattande rådgivningstjänster och världsledande teknisk design och kapacitet för genomförande av investeringar som stöds av operativa verksamhetstjänster.

AFRYs erfarenhet av konsult- och ingenjörstjänster inom bioraffinering sträcker sig över sex decennier och vi har en unik kompetens inom bioindustrin. Vi arbetar inom processindustrisektorn som nu övergår mot bioraffinaderi som stöds av lösningar för cirkulär ekonomi som återvinning och resurseffektivitet. Vi hjälper våra kunder att producera mer hållbara produkter med ökad effektivitet som stöds av digitala lösningar.

SCA Obbola kvällsvy
Världens största kraftlinermaskin
Nu kan SCA Obbola bättre möta efterfrågan på hållbart producerat förpackningspapper och bidra i ännu högre grad till minskad användning av plast.
Paper rolls
Bioindustri
Bioindustri erbjuder hundratals möjligheter att skapa värde på de biobaserade marknaderna och har en nyckelroll i övergången till att använda förnybara råvaror och mildra klimatförändringarna.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY