Biobaserade textilier

road in a green forest from above

Biobaserade textilier

Konstgjorda cellulosafibrer banar väg för förbättrad hållbarhet i textilindustrin

Rådande trender inom textil och design kräver hållbart mode. Ökad konsumentmedvetenhet har satt press på modeföretagen att minska sin sociala och miljömässiga påverkan genom ny teknik och innovationer för en cirkulär ekonomi. Den nya textilfiberindustrin kommer att spela en nyckelroll i att minska textilindustrins miljöavtryck.

Historiskt sett har naturfibrer som bomull varit den dominerande fibertypen för textilier. Men bomull kräver odlingsmark som annars skulle kunna användas för livsmedelsproduktion. Dessutom är bomull en vattenintensiv gröda som är känslig för miljöfaktorer. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att bomullsproduktionen inte har ökat avsevärt sedan det sena 80-talet. Idag är syntetfibrer den vanligaste typen av fiber i textilier, i synnerhet polyester. Polyester är visserligen jämförelsevis billigt och hållbart, men har den stora nackdelen att det är oljebaserat och bidrar till problemet med mikroplast i haven.

Att hitta modernare alternativ till bomull och fossilbaserade material är bara en del av lösningen. Kritiska inslag på vägen mot större hållbarhet är cirkulära lösningar med effektiva återvinningssystem och regenerering av textilfiber. Med tanke på den växande globala efterfrågan på kläder och textilier finns det ett akut behov av omställning i riktning mot en mer hållbar produktion och konsumtion av textilier. Konstgjorda cellulosafibrer erbjuder modeindustrin ett fungerande alternativ som är mer hållbart.

Vi hjälper våra kunder att bedöma mognaden hos ny textilfiberteknik, att modellera de konstgjorda cellulosafibrernas konkurrenskraft i förhållande till andra fibrer och att diskutera behovet av förnybara textilfiber med varumärkesägare. De förstudier inför investeringar som vi erbjuder ger ett neutralt beslutsunderlag där alla aspekter av ett industriprojekt beaktas. Vi lyfter tekniska, ekonomiska, kommersiella och miljömässiga synvinklar och kompletterar detta med en riskanalys.

Även om större delen av de nya textilfibrerna fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt utvecklingsstadium, påskyndas kommersialiseringen genom partnerskap i värdekedjan.

Tack vare djupa kunskaper om cellulosafibrer och en historia av mångåriga samarbeten med världens största massatillverkare i kombination med omfattande erfarenhet från processindustrin och av projektgenomföranden är vi en unik partner för kunder i textilbranschen som vill uppnå skalbar, kommersiellt gångbar produktion av nya fibrer.

Key qualities and advantages of different fibres
Viktiga egenskaper och fördelar med olika fibrer (källa AFRY Management Consulting)
Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.