AFRYs BRF-team/team stödjer bostadsrättsföreningar i alla frågor som rör utveckling och förvaltning av fastigheter.

Bostadsrättsföreningar

Förvaltning som skapar mervärde

AFRYs BRF-team stödjer bostadsrättsföreningar i alla frågor som rör utveckling och förvaltning av fastigheter.

Vi tar ett helhetsansvar och optimerar husets olika försörjningssystem för att skapa en energieffektiv och ekonomiskt bärkraftig fastighet. Vi bistår också med fristående tjänster kopplade till förvaltning. Alltid med helheten och de mest hållbara lösningarna för ögonen.

Målet är en fastighet som ökar i värde

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som bär ansvar för utveckling och förvaltningen av fastigheten. En uppgift som ofta innebär mycket arbete. Det är många ämnen och frågor att ta ställning till: Hur gör man upp en drift- och underhållsplan? Vilka underleverantörer ska man välja för det löpande förvaltningsarbetet? Går det att sänka husets energikostnader och minska byggnadens CO2-avtryck?

Frågorna kan skilja sig åt från förening till förening, men målet är oftast detsamma: Ett välfungerande, energieffektivt och ekonomiskt bärkraftigt hus med hög boendekvalitet som kan fortsätta öka i värde.

Helhetsansvar eller punktinsatser

AFRY har tjänster som ger stöd för bostadsrättsföreningar i allt som rör utveckling och förvaltningen av fastigheten. Vi kan fungera som en generell rådgivande partner, konsult i specifika tekniska frågor och projektledare i större arbeten som till exempel renovering, ombyggnation, stambyte eller installation av solceller.

När det finns möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd – till exempel för energieffektivisering, laddstolpar eller solenergi – hjälper vi till med att ta fram handlingar och sköta kontakten med aktuella myndigheter.

Fyra steg till en välmående fastighet

Vi har en metodik för hur man som bostadsrättsförening utvecklar och förvaltar fastigheten på ett klokt och framgångsrikt sätt. Genom att hjälpa dig ta ett helhetsgrepp kan vi optimera husets system och göra det mer energieffektivt och sänka driftkostnaderna. Insatser som också gör att husets CO2-avtryck minskar. Vår metod har fyra steg:

  1. Statusbedömning
  2. Underhållsplan
  3. Genomförande
  4. Uppföljning

I alla fyra steg använder vi oss av olika tekniska verktyg som utvecklats inom AFRY. Med verktygens hjälp hittar vi de bästa lösningarna för just din fastighet.

AFRYs BRF-team/team stödjer bostadsrättsföreningar i alla frågor som rör utveckling och förvaltning av fastigheter.

De gör också processen transparent – som uppdragsgivare kan du hela tiden följa husets utveckling.

Metod i fyra steg

Steg 1: Statusbedömning

Vi genomlyser fastigheten och dess tekniska system för att få koll på husets status och behov. Vi synar husets tekniska lösningar och system: Hur ser förbrukningen av värme och vatten ut? Vi analyserar skicket på stammar, tak, fönster och balkonger. Även status dränering och eventuell gårdsbjälklag ses över.

Steg 2: Underhållsplan

Med svaren som utgångspunkt gör vi sedan en underhållsplan. Planen presenterar de prioriterade åtgärderna och sträcker sig oftast över 10–15 år. I planen kan vi tillsammans sätta mål för förvaltningsarbetet: Hur mycket önskar vi förbättra energieffektiviteten? Hur mycket vill vi minska husets CO2-avtryck?

Med hjälp av AFRYs tekniska system kan vi ta fram kostnaden för de prioriterade åtgärderna. Vi kan också räkna på vinsterna med investeringen – både vad det gäller sänkta energikostnader och minskat CO2-avtryck.

Steg 3: Genomförande

För att lyckas nå målen som vi formulerat i underhållsplanen behöver de planerade åtgärderna genomföras professionellt. AFRY har de allra flesta kompetenser du som bostadsrättsförening behöver anlita för att nå dit. Vi kan hålla i projektledningen, stötta i upphandling och tillståndsfrågor, ansvara för byggledning och besiktning med mera.

Vi kan också ansvara för vilka underentreprenörer du ska anlita för att utföra de olika arbetena. Mycket kompetens finns som sagt inom AFRYs väggar. Och annan eventuellt nödvändig specialistkunskap finns i vårt nätverk. Naturligtvis kan du själv välja underleverantörer och kontrollansvarig.

Steg 4: Uppföljning

Uppföljningsarbetet sker löpande. Vi för en dialog med bostadsrättsföreningens styrelse och kan till exempel medverka vid styrelsemöten och årsstämmor. Vi följer upp arbetet och resultatet från genomförandefasen och kvalitetssäkrar genom besiktning och mätningar. Insikter från uppföljningen ligger till grund för beslut om eventuellt vidare arbete.

Transparens tack vare AFRYs verktyg

Transparens tack vare AFRYs verktyg

I alla fyra steg använder vi oss av olika tekniska verktyg som utvecklats inom AFRY. Med verktygens hjälp hittar vi de bästa lösningarna för just din fastighet.

Verktygen gör också processen transparent – som uppdragsgivare kan du hela tiden följa arbetets utveckling och när kostnader och besparingar är planerade att uppstå.

Du har din egen kontaktperson

Vi svarar på alla frågor som rör din fastighet och förvaltningen av den. Som kund har du en egen kontaktperson. Det är till honom eller henne du vänder dig med dina frågor och önskemål, oavsett vad det gäller. Du slipper med andra ord hålla ordning på många olika leverantörer.

Projektledare, generalister och specialister

På AFRY är vi flertalet medarbetare som arbetar med bostadsrättföreningar. Våra team omfattar projektledare, generalister och specialister och finns runt om i landet.

 Våra team omfattar projektledare, generalister och specialister och finns runt om i landet

De kan fastighetsförvaltning och förstår vikten av transparens och tydlig kommunikation. De vet att styrelsen som fattar besluten måste känna sig trygga.

Större och mindre uppdrag

På AFRY hjälper vi både större och mindre bostadsrättsföreningar med att hitta rätt förvaltningslösningar – vi kan ta helhetsansvar eller göra punktinsatser. Vår roll ser olika ut från uppdrag till uppdrag. Vi kan fungera som en generell rådgivande partner och agera projektledare vid större arbeten, som till exempel renovering, ombyggnation eller installation av solceller. Vi bistår också som konsult i specifika tekniska frågor.

Abonnemangstjänst som stöd

Många mindre bostadsrättsföreningar väljer också att få stöd i det löpande arbetet med vår abonnemangstjänst BRF-stödet. En tjänst som omfattar en ett enkelt första steg till underhållsplan, utbildning, rådgivning, hjälp med leverantörsupphandling samt en egen kontaktperson. Ett smart sätt för att få till en enkel och professionell hantering av förvaltningen i föreningen.

Bostadsrättsföreningar - dokumentation

AFRYs BRF-team har en bred kunskapsbas. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med utveckling och förvalning av fastigheter.

Kontakt

Har du frågor om bostadsrättsföreningar eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Marcus Fager - Projektledare, Göteborg och region Väst

Marcus Fager

Projektledare, Göteborg och region Väst

Kontakta Marcus Fager

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Johan Rydfjäll - Projektledare, Stockholm och region Öst

Johan Rydfjäll

Projektledare, Stockholm och region Öst

Kontakta Johan Rydfjäll

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mattis Loosaar - Projektledare, Stockholm och region Öst

Mattis Loosaar

Projektledare, Stockholm och region Öst

Kontakta Mattis Loosaar

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
 Patrik Reic -

Patrik Reic

Sektionschef projektledning, region Syd

Kontakta Patrik Reic

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.