Ängelholm

AFRY bidrar till klimatsmart transport mellan Ängelholm-Maria station

02/04/2020
Foto: Trafikverket

Sträckan Ängelholm–Maria station i Helsingborg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/Malmö. Under de senaste åren har Trafikverkets utbyggnad till dubbelspår skett successivt, och nu är det dags för sträckan Ängelholm-Maria station. På uppdrag av Skanska och järnvägsentreprenören Strukton kommer AFRY att projektera bygghandlingarna.

Hej Anette Fröberg! Du var uppdragsledare i anbudsskedet, vad innebär det här projektet för Skåne?

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station är idag hårt belastad och drabbas ofta av tågförseningar. Som skåning är det jättekul att få jobba med ett sådant här spännande infrastrukturprojekt lokalt. När det är klart kommer sträckan att få en ökad kapacitet, med tåg som körs oftare och med kortare restider, vilket kommer göra det lättare att arbetspendla. Det kommer dessutom att bidra till en bättre miljö, då en del av det som idag transporteras på vägar kan ske via tåg istället.

Anette Fröberg2
Anette Fröberg

Vad bidrar AFRY med?

Vi bidrar med ett flertal kompetenser, inom områden som bland annat bankonstruktion, väg och mark, externa ledningar, belysning, förorenad mark, signalprojektering och kanalisation. Totalt kommer vi vara om kring 25-30 personer från AFRY som jobbar med det här projektet.

Vad är roligast med det här projektet?

Det roligaste är att vi får vara med och bidra till klimatsmarta transporter! Det här är en av de sista felande länkarna på Västkustbanan och det är en viktig länk ur ett nationellt perspektiv. Dessutom är det spännande att jobba tillsammans med Skanska och Strukton.

Läs mer här.

Kontakt

Folke Sandberg  - Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Folke Sandberg

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Folke Sandberg

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.