Digital aid during production PRS system Tabloid

AFRY PRS

Produktinformation

Översikt Arrow pointing right

Digitaliserad kvalitetshantering förpackad i en molnbaserad plattform

PRS-systemet är en paketlösning som hjälper företag att öka effektiviteten och minimera kostnaderna med anledning av den ständigt ökande mängden regler och lagstiftning på en global marknad.

Företag som utvecklar och producerar produkter har stora mängder data som av olika anledningar måste samlas in, analyseras och distribueras internt och externt till kunder, leverantörer eller myndigheter.  

AFRY PRS

Spårbar datahantering både internt och externt

PRS-systemapplikationerna är webbaserade kommunikations- och informationsplattformar, som är utformade för spårbar, anpassad och transparent datahantering både mellan interna kollegor och leverantörer.  

Med AFRY och PRS-systemen kommer all relevant data att samlas in effektivt och med en hög insamlingsgrad och förväntade fördelar såsom tid, kostnad och riskminskning på grund av förbättrad driftseffektivitet, kommunikation och tvärfunktionellt samarbete.  

AFRY erbjuder över 20 olika moduler för olika ändamål och branscher och har uppnått operativ excellens sedan 2010.

PRS facts numbers
Hur produkten fungerar Arrow pointing right

Ta kontroll över direktiven och låt dom jobba för er

Företag, som tillverkar produkter har ett krav på att samla in data som en del av de operativa processerna enligt direktiv och förordningar. Mängden information som måste kontrolleras och rapporteras ökar med snabb hastighet med en resurstung process. Den processen kan skapa höga kostnader och innebära risker.

PRS är en webbaserad AFRY produkt, en kommunikationsportal mellan företag och samarbetspartners, som kan vara leverantörer från hela världen, samt interna kollegor. All nödvändig information samlas in med hjälp av fördefinierade processer och utvecklingen kan enkelt ses över och följas upp.

PRS systems 4 parts 1440x800 v2

Säker kommunikation

Med personliga inloggningar når du spårbarhet, redundans och kvalitetssäkring. I traditionella lösningar förlitar sig information ofta beroende av individer. Administrationen sker direkt i portalen för bäst effektivitet och minimal risk. PRS skräddarsydda användargränssnitt ökar svarsfrekvensen och möjliggör enkelt skapande och exporterande av rapporter.

PRS utvecklades 2010 och används idag av över 10 000 leverantörer från 50 länder.

 

Chip_digtal_validation
Kemikalielagstiftning
REACH, RoHS, CLP, Batteridirektivet, Konfliktmineraler,
Material som kommer i kontakt med livsmedel, PoPs, Svarta och grå listor.
Making future
Kvalitetssäkring
Kommunikation och hantering av produkt- och reservdelsdata.
Processer för visuell kontroll.
two people organize cardboard boxes logistics packaging
Hantering av leverantörskedjan
Kartläggning
Riskanalys
Säkerställa kontinuitet i verksamheten
Öka spårbarhet
Öka transparensen i leveranskedjan.
Man in forrest
Hållbarhet
Mätning
Analys
Övervakning av företagens sociala ansvarsarbete
Nyckel Indikatorer för hållbara affärsresultat
Funktioner och egenskaper Arrow pointing right

Fånga din förbättringspotential

Genom att använda PRS-system skapas förutsättningar för förbättringar på flera områden. Konkreta och mätbara exempel är: kortare ledtider, minskade kostnader och färre risker.

Referensprojekt har visat att det är möjligt att spara tid, reducera resursåtgången och minska kostnader genom att PRS system föbättrar:

  • Driftseffektivitet
  • Kommunikation
  • Tvärfunktionellt samarbete
  • Datakvalitet
  • Spårbarhet
  • Säkerhet
  • Svarsfrekvenser

 

Man and woman at desk working

 

Vanliga kundutmaningar

Genom åren har vi samlat erfarenheter från mängder av kunduppdrag i många branscher. Det innebär att vi fått en översikt av vilka utmaningar många kunder står inför. Här nedan har vi listat de vanligaste utmaningarna kunder står inför.

 

Regulatorisk tillväxt

Regulatorisk tillväxt och ökande krav från kunder och myndigheter globalt. Det kan vara svårt att navigera i mängden lagar, regelverk och standarder.

 

Bred produktportfölj och global leverans

Breda produktportföljer med många artiklar och komponenter som säljs på en global marknad innebär utmaningar framförallt inom compliance för tillexempel REACH och CLP, etiketter och produktdatablad/säkerhetsdatablad.

 

Brist på integrerade system

Definierade processer och metoder som inte är integrerade med befintliga system. Omfattande datahantering utan tillförlitliga data eller tillräckliga verktyg, ofta tidskrävande manuellt arbete utan systematisk datainsamling.

 

586_gettyimages-532029699 CE marking Machine Safety  Construction workers orange overalls helmets white wall stairs
Säkerhet på turné
Hållbarhet och säkerhet går hand i hand med digitaliseringen.
Dokumentation Arrow pointing right
Boka demo Arrow pointing right
Digital meeting happy man waving hello to the laptop
Boka en produktspecialist
Vi har utvecklat digitala produkter för teknikinformation, riskbedömningar, kvalitet och prestanda. Vill du veta mer?

Kontakt

Annelie Bergsjö - Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence

Annelie Bergsjö

Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence

Kontakta Annelie Bergsjö

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Gerhard Haider - Product Portfolio Manager

Gerhard Haider

Product Portfolio Manager

Kontakta Gerhard Haider

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Specialized Operational Excellence

Ta reda på mer om fördelarna med vår kombination av olika spetskompetenser och hur vi applicerar dem på hela produktlivscykeln.