Biochemicals

Ökade krav på cirkularitet - Tema kemikalieregler

Bygg in hållbarhet med hjälp av regelverk och systemstöd

AFRY deltar i Teknikföretagens referensgrupp för miljö och kemikalier. Mats Forkman som är senior specialist på AFRY och expert inom området kemikalieregler är en av medlemmarna i referensgruppen. I den här intervjun beskriver han några av de långt framskridna förslagen för kemikalieregler. Han förklarar vad de kommer att innebära och ger konkreta tips till dig som påverkas, det vill säga om du arbetar i företag som på något sätt ingår i en produktslivscykel.

Att vara engagerad i Teknikföretagens referensgrupp för miljö och kemikalier skapar möjligheter att hålla mig och oss på AFRY uppdaterade inom området. Det ger oss tid att förbereda inför förändringar. Genom arbetet med att svara på remisser får vi en liten förhandstitt på vad som är på gång inom kemikalieregler på nationell- och europeisk nivå.

/ Mats Forkman, Senior specialist på AFRY och expert inom området kemikalieregler.

Tre tips för att klara de nya kemikaliereglerna

Återvinning av material är ett av de stora fokusområdena i regelverken som nu skapas med avseende på hållbarhetsfrågor som syftar till att hjälpa oss ur klimatkrisen. Finns det några konkreta tips du kan dela med dig av till företag som vill slippa brandsläckning och i värsta fall återkalla en produkt från marknaden, när det nya regelverket träder i kraft?

-Det finns såklart massor man kan göra för att ligga steget före men de här är mina topp-tre-tips, de funkar för i princip alla typer av företag och oavsett bransch :

Industrial digitalisation
1. Investera i anpassningsbart systemstöd! 
Hur avancerade Excel-böcker du än upprättar så kommer det inte räcka för att hantera all information som krävs när du ska redogöra vad som ingår i din produkt.
SCM Packaging recycling girl recycle plastic bottle
2. Skapa fullständig information om din produkt
Det räcker inte att undvika "förbjudet-listan”. Du måste ha mer koll än så på material och kemiska ämnen för att produkten ska uppfylla kraven på återvinning.
Person signing paper
3. Håll koll på dina avtal till andra företag
Informationstransparens påverkar formulering i avtal. Se över dina standardavtal och förbered dig på att uppdatera många när regelverket träder i kraft.

Cirkuläritet genom transparent informationskedja

Hållbarhetsfrågorna är högprioriterade på många håll i samhället. Det cirkulära tankesättet med långsiktighet och återvinning är i fokus. Vad innebär fokusförflyttningen för kemikalieregler och hur påverkas du som kemikaliespecialist i ditt jobb som konsult?

-Främst är gäller det ökade krav på transparens i informationskedjan, genom en produkts hela livscykel. Arbetssättet har använts både länge och väl i vissa branscher så lösningar finns. Vi på AFRY erbjuder system för spårbarhet och dokumentation tillsammans med både kompetens och erfarenhet för att stötta implementering. Så för mig blir den stora skillnaden att arbeta mer med kompetensöverföring och att stötta kollegor som är juniora på området.

Proaktivt arbete sparar resurser även på lång sikt

De flesta vet att det är mer kostsamt att rätta till något i efterhand, det är alltid svårare och kräver mer resurser än om man bygger rätt från början. Men går det verkligen att ta höjd för alla krav, tidigt i en utvecklingsprocess?

-Både ja och nej, svarar Mats och förklarar vidare, genom att redan i tidig utvecklingsfas ställa frågor som rör krav för efterlevnad av kemikalieregler, både gällande och kommande, skapar vi möjligheten att bygga in dem direkt. Även om hela produkten eller processen inte är klar så går det absolut att avgöra vilka potentiella parametrar och faktorer som är berörda. Då krävs generellt endast någon enstaka justering mot slutet av utvecklingsprocessen.

Digitalisation

Systemstöd för cirkularitet

AFRYs Zert CMP har utvecklats för att samla in och relevant produktdata.
Rapporter och översiktsbilder används sedan till beslutsunderlag, i bedömningar och rapportering i enlighet med regelverk.

Vill du veta mer om krav som skärps eller föreslås inom en överskådlig framtid och hur vi kan hjälpa dig uppfylla dem?

Kontakta

Britta-Stina Karlsson - Segment Manager, Compliance and Quality Management

Britta-Stina Karlsson

Segment Manager, Compliance and Quality Management

Kontakta Britta-Stina Karlsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.