Silhouettes of wind turbines and solar panels on a morning sky

Power-to-X och vätgas – nyckeln för att minska de globala koldioxidutsläppen?

Vätgas kan minska de globala CO2-utsläppen med så mycket som en tredjedel

I linje med den gröna industriella transformationen där elektrifieringen av industrin pågår och som samtidigt påverkar att energibehovet ökar i ett rasande tempo, ligger mål om fossilfria och klimatneutrala branscher senast 2045. Vätgas är en lösning bland flera andra metoder, men skillnaden är att metoden kan minska de globala CO2-utsläppen med så mycket som en tredjedel.

Pedro Raposo, ansvarar för AFRYs verksamhet inom Power-to-X och ger sin bild över möjligheter och utmaningar.

Pedro Raposo, AFRY, outdoor in Skellefteå Sweden
"Vi behöver kolla på hela värdekedjan av vätgasproduktionen där elen är avgörande."

- Pedro Raposo, Director Power-to-X

Hur skulle du enkelt beskriva begreppet Power-to-X?

"Power-to-X handlar om att omvandla förnybar el som till exempel vindkraft, till något annat, exempelvis vätgas som sedan kan förädlas till ”X”, där x:et kan vara ammoniak, metanol eller flygbränsle exempelvis."

För att klargöra det ytterligare kan det exempelvis beskrivas som ”Power-to-Liquid” där företag som Liquid Wind producerar koldioxidneutral eMetanol, det vill säga elektrobränsle för sjöfarten. Power-to-X är teknologin bakom, baserad på grön vätgas som då, genom att fånga in koldioxid, vidareförädlats till metanol. Det som gör det till grön vätgas är att det tillverkats av förnybar el och vatten, som exempelvis vind- eller vattenkraft.

Vad är det som främst talar för vätgas i den gröna industriella transformationen?

"Nollutsläpp! Vi behöver hitta olika sätt för att ersätta fossila bränslen med fossilfria alternativ och även metoder för att lagra energi, framställa olika kemikalier och samtidigt fokusera på dekarbonisering av industrin för att minska koldioxidutsläppen. Vätgas är en lösning bland flera andra olika metoder men skillnaden är att metoden kan minska de globala CO2-utsläppen med så mycket som en tredjedel, vilket är en betydande siffra. Vi pratar då bland annat om samhällsbetydande sektorer som stål- och kemiindustri, transportsektorn och inte minst för el- och värmeproduktion."

Pedro Raposo
Se filmen med Pedro Raposo, Director Power-to-X
"Det finns verkligen stora möjligheter att kunna sänka koldioxidutsläpp med hjälp av Power-to-X och vätgasteknik."

Finns det hinder på vägen?

"För att producera vätgas så krävs mycket elektricitet så det går inte att prata om vätgas utan att prata om elproduktion. Därför behöver man kolla på var man bäst kan producera storskalig vätgas då det inte är alla platser i världen som har de förutsättningarna. Kostnaden styr för att vara konkurrenskraftig även om det är ett värdefullt miljömässigt alternativ, så om en vätgasanläggning etableras på platser utan bra tillgång till naturens resurser är det inte ett alternativ helt enkelt."

"Kompetensbristen är ett annat hinder. Elektrolystillverkare var väldigt aktiva på 50-talet men har legat i träda så länge vilket påverkat arbetskraften. Nu etableras stora anläggningar baserat på efterfrågan men förmågan att leverera därefter skapar hinder, vilket driver upp priset och förlänger projekt som i sin tur utgör en utmaning för både kunder och investerare. Vi behöver därför fler som förstår teknologins värde och vill jobba inom branschen."

"Tillgång av vatten är också en förutsättning för att lyckas där tillgång på vatten kan se olika ut runt om i världen. Frågan kan vara kontroversiell utifrån vattenrening som sker inom industrin i områden där åtkomst på dricksvatten är låg."

Utgör dessa hinder några risker?

"Svenska kraftnäts utmaning med ett snabbt ökande energibehov innebär en risk att förhindra större etableringar som ska bana väg för den industriella transformationen. Att ansluta till elnätet är idag en alltför lång process."

"Ur miljösynpunkt är en vätgasanläggning väldigt bra, men istället krävs det mycket el och vatten för kylning. Det vill säga att som många andra lösningar kräver tekniken resurser – men skillnaden är däremot att vätgasproduktion inte skapar några koldioxidutsläpp. Jämfört med ett raffinaderi som kräver mycket resurser som el och värme men samtidigt genererar stora utsläpp, har vi vätgasen som inte skapar några utsläpp varken vid produktionen eller när den nyttjas. Därför är Power-to-X och vätgas en nyckel i den gröna omställningen."

Hur ska vi lyckas?

"Vi behöver kolla på hela värdekedjan av vätgasproduktionen där elen är avgörande. Det krävs därför stort fokus på att accelerera processer för att möjliggöra vindkraft och utveckling av befintlig vattenkraft – här finns mycket optimering att göra. Solenergi har inte största potentialen i norra Sverige, men dock viss betydelse. Kärnkraft är en annan del, om än inte förnybar så är den ändå fossilfri. Dessa tillsammans utgör en behövlig flexibilitet."

Overhead shot of container ship
AFRY bidrar till att minska sjöfartens koldioxidutsläpp
Liquid Wind vill möjliggöra sjöfartens omställning genom att omvandla förnybar el och biogen CO2 till grönt elektrobränsle.

Finns det andra avgörande faktorer?

"Anslutningsprocesser behöver snabbas upp gällande elnätet. Jag har tidigare gjort en studie som visade att energiöverföring i form av vätgas är billigare än att överföra genom högspänningsnät, så det kan vara en potentiell möjliggörare. Det är otroligt spännande att följa stora infrastruktursatsningar för vätgas som kommer att vara en möjliggörare för etableringar av flera vätgasanvändare."  

Skulle du säga att möjligheterna är större än utmaningarna?

"Definitivt. Idag är även vätgas mer accepterad samtidigt som marknaden styr där storskalig produktion ligger till grund - så för industrin är den helt klart vägen framåt i den gröna omställningen där samverkan är A och O. Vi på AFRY här förmånen att få bidra bidra med vår expertis i flera av världen största Power-to-X och vätgasanläggningar då vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hjälpa våra kunder att projektera storskalig produktion av vätgas."  

Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Kontakt

Pedro Raposo  - Director Power to X

Pedro Raposo

Director Power to X

Kontakta Pedro Raposo

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av