steel pipe

Grönt stål

Minskade koldioxidutsläpp i stålindustrin genom nya fossilfria produktionsmetoder

På AFRY dekarboniserar vi stålindustrin och vi gör det fossilfritt.

Fossila bränslen kan avlägsnas från stålproduktionen genom nya processer, vilket minskar CO2-utsläppen avsevärt. Tillverkningsprocessen för grönt stål fokuserar på att använda el och icke-fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionell stålproduktion.

Avgörande för att uppfylla klimatmålen

På AFRY tror vi att Power-to-X-teknik är lösningen för att producera väte och syntetiska bränslen från förnybar energi som kommer att vara avgörande för att uppfylla klimatmålen och ett sätt att minska koldioxidutsläppen inom industri-, transport-, värme- och kraftsektorerna. Väte kan ersätta fossila bränslen och fossila energikällor i en rad applikationer och användas på olika sätt som råmaterial, bränsle eller energilagringsmedium.

Silhouettes of wind turbines and solar panels on a morning sky
Power-to-X och vätgas
Nyckeln för att minska de globala koldioxidutsläppen?

Näst intill noll CO2-utsläpp

Den gröna stålprocessen skapar näst intill noll CO2-utsläpp, medan ståltillverkning för närvarande bidrar med mer än 7% av de globala koldioxidutsläppen. Detta gör utfasningen av fossila bränslen till en global prioritering inom stålindustrin.

En betydande del av den globala stålproduktionen baseras för närvarande på den konventionella masugnsbaserade syrgasugnen (BF-BOF) som gav 3 Gt CO2-utsläpp 2019. Eftersom fossila bränslen, främst i form av kol och koks, används i betydande mängder inom konventionell ståltillverkning är övergången till icke-fossila bränslen ett viktigt steg för minskade koldioxidutsläpp.

Vätgas är ett sätt för stålindustrin att fasa ut fossila bränslen. I denna process ersätts fossila bränslen, såsom kol, med grönt väte som produceras med förnybar energi och vatten. På så sätt kan CO2-utsläppen minskas avsevärt i processen. Förutom vätgas är fossilfri el ett annat sätt att fasa ut fossila bränslen. Beroende på tillgången på vätgas och fossilfri el kan reduktionsprocessen också skräddarsys för att utnyttja en blandning av vätgas och naturgas med skalbara blandningsförhållanden. Med H2/NG-blandningen kan betydande CO2-minskningar uppnås jämfört med den traditionella ståltillverkningen.

På AFRY hjälper vi kunder att forma och utveckla sina idéer till tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar med en bredd av expertis och stöd genom hela investeringens livscykel. Vi är involverade i fossilfria projekt inom grönt stål som utvecklar ny teknik för att minska CO2-utsläppen med mer än 90%.

Steel industry in numbers

Att fasa ut fossila bränslen kräver nya produktionsmetoder

Fossila bränslen kan avlägsnas från stålproduktionen genom att använda nya processer, vilket minskar CO2-utsläppen avsevärt. Att ersätta fossila bränslen i processen med icke-fossila är ett sätt att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin.

Infographics of the Green Steel process, which presents a fossil-free steel production route.

AFRY:s expertis täcker hela projektets livscykel

Om ni letar efter en partner som kan bidra till att uppnå era mål inom grönt stål är våra ingenjörsteam här för att hjälpa dig. Våra experter är dedikerade till att tillhandahålla innovativa och hållbara lösningar för produktion av grönt stål. Från inledande genomförbarhetsstudier till utveckling och genomförande av projekt erbjuder vi ett omfattande utbud av tekniska tjänster som hjälper er att uppnå satta mål. Vi är ett oberoende teknikkonsultbolag som erbjuder hållbara lösningar steg för steg i processen.

Våra kompetenser:

 • Genomförbarhetsstudier med olika CAPEX- och OPEX-noggrannheter
 • Hälso-, säkerhets- och miljöstudier, tillståndsgivning och MKB-stöd
 • Tvärvetenskapliga ingenjörstjänster
 • EPCM-tjänster (teknik, upphandling, projekt- och byggledning)
 • Teknisk rådgivning, managementkonsulttjänster, inklusive tekniska due diligence-studier och processoptimeringar
 • Tjänster inom hållbarhet
 • Digitaliseringstjänster
 • Stöd inom metallurgi
Picture of the SSAB Raahe site in Finland
Mot fossilfri ståltillverkning
AFRY är en del av SSAB:s omvandling till en fossilfri ståltillverkare år 2045 i Brahestad Finland.
Mining
Mineraler och metaller i den gröna omställningen
Mineraler och metaller är viktiga byggstenar i en mängd olika tekniker för ren energi.

Gruvdriftens betydelse i övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp

Mineraler och metaller är viktiga byggstenar i en mängd olika tekniker för ren energi. AFRY har åtagit sig att följa principer för framtidens gruv- och metallindustri som syftar till att minimera negativa miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter i samband med gruvdrift och mineralbearbetning. Framtidens gruvdrift ska främja resurseffektivitet, minimera avfall och fokusera på återvinning och cirkulära lösningar.

Power plant pipes
Stort behov av vätgas inom industrin
På AFRY tror vi att koldioxidsnål och förnybar vätgas är nyckeln till att uppnå utfasning av fossila bränslen inom industri, transport, värme och kraft.

Industrin behöver omfattande produktion av grön vätgas

För att uppnå en koldioxidfri övergång till grönt stål måste industrin fokusera på omfattande produktion av grön vätgas med hjälp av elektrolys. Koldioxidfri och förnybar vätgas erbjuder en hållbar väg att fasa ut fossila bränslen i järn- och stålsektorn. Vår expertis spänner över hela värdekedjan, från utveckling av idé till genomförbarhetsstudier och projektgenomförande.

Vanliga frågor

Vad är grönt stål? Arrow pointing right

Grönt stål avser stål som produceras med miljövänliga och hållbara metoder. Detta innebär vanligtvis att använda förnybara energikällor, minska koldioxidutsläppen och minimera och återvinna avfall under produktionsprocessen.

Målet med grönt stål är att göra produktionen av stål mer miljövänlig och minska dess klimatpåverkan. Detta kan uppnås på olika sätt, såsom att minska användningen av kolbaserade reduktionsmedel och bränslen vid pelletering, flytta från masugnsprocess till ljusbågsugnar som matas med stålskrot och direkt-reducerat järn och drivs av förnybar energi, konvertering från fossila bränslen till väte eller genom att använda el i slutprocesserna.

Begreppet grönt stål är en del av en större rörelse mot en mer hållbar och miljövänlig industriell produktionsprocess.

 

 

Hur tillverkas grönt stål? Arrow pointing right

Grönt stål tillverkas med en kombination av olika metoder och tekniker som syftar till att minska stålproduktionens miljöpåverkan. Några av de viktigaste stegen i produktionen av grönt stål är:

 1. Användning av förnybar energi: Grön stålproduktion bygger på att använda förnybara energikällor, såsom vind-, sol- och vattenkraft, för att driva ugnarna och annan produktionsutrustning.
 2. Användning av grönt vätebaserat direkt-reducerat järn: Att ersätta naturgas i direktreducerad järnprocess minskar koldioxidutsläppen.
 3. Återvinning av stålskrot: Grön stålproduktion använder stålskrot som råmaterial, vilket minskar behovet av primära resurser och minskar stålproduktionens miljöpåverkan.
 4. Avskiljning och lagring av koldioxid: Återstående koldioxidutsläpp kan fångas upp och lagras i stället för att släppas ut i atmosfären.
 5. Användning av ny teknik: Grön stålproduktion använder teknik som är renare och effektivare, såsom elektriska ugnar för smältning och slutbearbetning av stålet.
 6. Minimering av avfall: Grön stålproduktion syftar till att minimera avfallet genom metoder som återvinning av biprodukter och användning av effektiva produktionsmetoder.

Dessa åtgärder bidrar till att minimera stålproduktionens miljöpåverkan och göra den mer hållbar. Det är dock viktigt att notera att grön stålproduktion fortfarande är i ett tidigt skede eftersom stålföretag, både gamla och nya, siktar på att ha sina första anläggningar i gång i andra halvan av 2020-talet.

Varför grönt stål? Arrow pointing right

Grönt stål är viktigt av flera anledningar, bland annat:

 1. Hållbarhet: Grön stålproduktion minskar stålproduktionens miljöpåverkan och bidrar till att göra den mer hållbar. Detta inkluderar minskning av koldioxidutsläppen, att minska användandet av icke-förnybara energikällor och minimera avfall.
 2. Begränsning av klimatförändringar: Stålproduktionen bidrar i hög grad till utsläppen av växthusgaser, och produktionen av grönt stål bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringarna genom att minska utsläppen och öka energieffektiviteten.
 3. Ekonomiska fördelar: Grön stålproduktion kan skapa nya arbetstillfällen och stimulera ekonomisk tillväxt samt förbättra stålindustrins konkurrenskraft.
 4. Konsumenternas efterfrågan: Det finns en växande efterfrågan från konsumenterna på miljövänliga produkter, och grön stålproduktion bidrar till att möta efterfrågan.
 5. Lagkrav: Många länder har satt upp mål och standarder för att minska utsläppen av växthusgaser, och grön stålproduktion bidrar till att uppfylla dessa krav.

Sammantaget utgör grönt stål ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och en renare miljö. Genom att minska stålproduktionens miljöpåverkan kan grönt stål bidra till att spara resurser, minska klimatförändringarna och främja ekonomisk tillväxt.

Vad kan grönt stål användas till? Arrow pointing right

Grönt stål kan användas för ett brett spektrum av applikationer på liknande sätt som konventionellt stål:

 1. Konstruktion: Stål är ett vanligt material i konstruktion och grönt stål kan användas för olika applikationer som byggnadskonstruktioner, broar, höghus och byggutrustning.
 2. Transport: Grönt stål kan användas vid produktion av fordon, fartyg och tåg, vilket bidrar till att minska transporternas miljöpåverkan.
 3. Energi: Grönt stål kan användas vid produktion av vindkraftverk, solpaneler, elektrisk utrustning och annan förnybar energiteknik.
 4. Förpackning: Stål är ett vanligt förekommande material i förpackningar och grönt stål kan användas för att producera miljövänliga förpackningslösningar.
 5. Konsumtionsvaror: Grönt stål kan användas vid produktion av ett brett utbud av konsumtionsvaror, såsom apparater, möbler och elektronik.
 6. Infrastruktur: Grönt stål kan användas vid konstruktion av infrastruktur, såsom vägar, rörledningar och vattensystem.

Generellt kan grönt stål användas i alla applikationer där konventionellt stål används, men med fördelarna av miljövänlighet och hållbarhet. Användning av grönt stål bidrar till att minska miljöpåverkan och främja en mer hållbar framtid.

road in a green forest from above

Visste du att?

AFRY är aktiva i fossilfria projekt inom grönt stål som ständigt utvecklar ny teknik för att minska CO2-utsläppen med mer än 90%.

Kontakta oss

Vårt mål är att hjälpa er att uppnå era hållbarhetsmål samtidigt som ni maximerar effektivitet och lönsamhet. Vårt team av experter har dokumenterad erfarenhet av att leverera framgångsrika gröna stålprojekt och vi är fast beslutna att tillsammans med er accelererar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan bidra i ert gröna stålprojekt.

Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals

Mattias Lundborg

Business Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av