AFRY Bygg och Fastighet Industri Figeholms reningsverk Oskarshamn

Industri - Figeholms reningsverk

Nytt reningsverk anpassat för framtidens behov

Oskarshamns kommun anlitade AFRY för ett multidisciplinärt åtagande vid bygget av ett nytt avloppsreningsverk i Figeholm. Energieffektivitet och hållbarhet är viktiga nyckelord för den nya anläggningen som ska stå klar 2023.

Många av landets reningsverk byggdes på 1970-talet och har levt sin tekniska livslängd i en tuff fysisk miljö som slitit hårt på både utrustningen och anläggningarna. Parallellt med dessa reinvesteringsbehov har reningsverken även fått hårdare utsläppskrav på bland annat kväve och fosfor, vilket tillsammans skapar en stor utmaning för många av Sveriges kommuner.

AFRYs uppdrag inleddes med en förstudie

Oskarshamns kommun vände sig till AFRY för att avgöra om avloppsreningsverket i Figeholm bara behövde renoveras – eller bytas ut helt. AFRY genomförde en förstudie för att utreda statusen på det befintliga avloppsreningsverket i Figeholm. Efter en grundlig utredning, som bland annat innehöll en betonganalys, lät kommunen AFRY ta fram en systemhandling för ett nytt reningsverk med hållbara lösningar.

Heltäckande projektering

I nästa steg fick AFRY uppdraget att detaljprojektera det nya reningsverket dimensionerat för 3500 pe, inklusive omkringliggande ytor och anslutande väg. Projekteringen innefattade samtliga teknikområden såsom VA, geoteknik, arkitektur, byggkonstruktion, el, VVS etc. Arbetet utfördes i tät dialog med beställaren på Oskarshamns kommun och deras driftorganisation, något som kännetecknar AFRYs arbetsprocess.

Värmeåtervinning från processvattnet

Energieffektivitet och hållbarhet är viktiga nyckelord för den nya anläggningen, både när det gäller processlösning och värmeförsörjning. Reningsverket får en aktiv slamanläggning och kommer också att förses med solceller. Värmen i processvattnet återvinns, vilket gör att fastigheten är mer eller mindre självförsörjande på värme så länge som processen är igång.

Byggnaden är fullt uppkopplad både gällande process och fastighet mot beställarens överordnade system.

Faktaruta

Kund: Oskarshamns kommun

Objekt: Figeholms reningsverk

Projekt: Industri

Period: 2018-2020

AFRYs uppdrag: Förstudie, systemhandling, detaljprojektering, bygghandling, förfrågningsunderlag

Kompetensområden: VA, BIM, byggkonstruktion, VVS, el/tele, energieffektivisering, brandskydd med flera

AFRY Bygg och Fastighet Industri Figeholms reningsverk Oskarshamn
AFRY satte ihop ett team med kompetenser inom en rad olika teknikområden för projekteringen av Figeholms nya avloppsreningsverk.

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.