Brandskydd

Brandskydd

Brandskydd för byggnader och anläggningar

Genom att anlita AFRY kan du vara säker på att få de bästa, säkraste och mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller era och samhällets krav.

Vi hjälper våra kunder att skapa en effektiv process där vi tar ansvar för implementering av tekniska lösningar och hanterar dialogen med myndigheter och andra projektörer.

Tjänster inom brandskydd

Våra tjänster inom området är:

 • Brandskyddsprojektering
 • Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsdokumentation
 • Brandteknisk statusbesiktning
 • Brandteknisk förstudie i samband med ändring av byggnad
 • Due diligence
 • Utförandekontroll brandskydd och utfärdande av sakkunnigintyg
 • Utrymningsberäkningar/Utrymningsanalys
 • Rökfyllnadsberäkningar/CFD-modellering
 • Optimering och verifiering av ventilationsbrandskydd (Fläkt i drift)
 • Optimering och verifiering av bärande konstruktioners bärförmåga vid brand
 • Stålkonstruktionsberäkningar
 • Släckvattenutredningar
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • SBA-app till surfplatta
 • Brandorsaksutredning
 • Brandingenjör
 • Brandkonsult
 • Tredjepartsgranskning av SAK3-certifierad brandingenjör
 • Byggnadstekniskt brandskydd

Kontakt

Har du frågor om Brandskydd, vänligen kontakta våra experter inom området: 
Sandra Hedqvist på AFRY i Uppsala, sandra.hedqvist@afry.com, 010-505 56 29.
Mattias Gunnarsson på AFRY Trollhättan, mattias.gunnarsson@afry.com, 010-505 34 66.
Jörgen Carlsson på AFRY i Stockholm, jorgen.carlsson@afry.com, 010-505 10 62.
Lars Martinsson på AFRY i Malmö, lars.martinsson@afry.com, 010-505 23 71

Vår samlade kompetens och expertis

BRANDSKYDD, RISK OCH SÄKERHET

Relaterade projekt