Brandskydd

Brandskydd

Brandskydd för byggnader och anläggningar

Genom att anlita AFRY kan du vara säker på att få de bästa, säkraste och mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller era och samhällets krav.

Vi hjälper våra kunder att skapa en effektiv process där vi tar ansvar för implementering av tekniska lösningar och hanterar dialogen med myndigheter och andra projektörer.

Tjänster inom brandskydd

Våra tjänster inom området är:

 • Brandskyddsprojektering
 • Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsdokumentation
 • Brandteknisk statusbesiktning
 • Brandteknisk förstudie i samband med ändring av byggnad
 • Due diligence
 • Utförandekontroll brandskydd och utfärdande av sakkunnigintyg
 • Utrymningsberäkningar/Utrymningsanalys
 • Rökfyllnadsberäkningar/CFD-modellering
 • Optimering och verifiering av ventilationsbrandskydd (Fläkt i drift)
 • Optimering och verifiering av bärande konstruktioners bärförmåga vid brand
 • Stålkonstruktionsberäkningar
 • Släckvattenutredningar
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • SBA-app till surfplatta
 • Brandorsaksutredning
 • Brandingenjör
 • Brandkonsult
 • Tredjepartsgranskning av SAK3-certifierad brandingenjör
 • Byggnadstekniskt brandskydd

Vår samlade kompetens och expertis

BRANDSKYDD, RISK OCH SÄKERHET

Kontakt

Har du frågor om brandskydd eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Nike Schweitzer - Brandskydd, risk och säkerhet, Borlänge

Nike Schweitzer

Brandskydd, risk och säkerhet, Borlänge

Kontakta Nike Schweitzer

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Olof Martin-Borgesand - Brandskydd, risk och säkerhet, Göteborg

Olof Martin-Borgesand

Brandskydd, risk och säkerhet, Göteborg

Kontakta Olof Martin-Borgesand

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Lars Martinsson - Fire Safety, Risks and OHS, Malmö

Lars Martinsson

Brandskydd, risk och säkerhet, Malmö

Kontakta Lars Martinsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Johan Blomstrand Martén - Fire Safety, Risks and OHS, Uppsala

Johan Blomstrand Martén

Brandskydd, risk och säkerhet, Uppsala

Kontakta Johan Blomstrand Martén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.