Digitalisation

AFRY Pulse – Information, visualisering och kommunikation för produktion

AFRY Pulse

Om Arrow pointing right

AFRY Pulse - Information, visualisering och kommunikation för produktion

AFRY Pulse är en mjukvara som sammanför information från utrustning, processer och användare för att därigenom öka produktiviteten.

Det kan vara en utmaning att tillgängliggöra information i en verksamhet, samtidigt som behovet ökar kring mer detaljerad och situationsbaserad information – AFRY Pulse är lösningen.

 

AFRY Pulse är baserat på samma teknik som AFRY MES med modern teknologi. AFRY Pulse är en del av AFRYs systemfamilj och kompletterar våra övriga lösningar inom SmartSite, exempelvis digitala plattformar som AFRY ProTAK och AFRY MES med ett skräddarsytt informationsnav som hjälper dig att utveckla verksamheten.

AFRY Pulse ger även möjlighet till ökad förutsägbarhet genom att kunna köra Machine Learning modeller som du tränat fram med egen data.

AFRY Pulse innhåller smarta funktioner för visualisering och du kan även skräddarsy egna on-screen rapporter för valda områden. Systemet är ditt fönster in i verksamheten för mer insikter och möjlighet till ökad proaktivitet och effektivitet.

Digitalisation
Användningsområden Arrow pointing right

Exempel på hur våra kunder använder AFRY Pulse för att göra processdata mer tillgänglig:

 • Övervakning av vibrationsmätning
 • Visualisering av olika process data och dagliga nyckeltal
 • Larmövervakning  
 • Meddelandehantering över fabriken
 • Informationsnav för att sammanföra data från flera system och ge enklare presentation
 • Snabb och effektiv produktionsrapportering
 • Övervakning av kritiska produktionsparametrar i realtid  
 • Exekvering och använda tränade modeller för att bättre förutsäga körtid i maskin
Screen shot AFRY Pulse system
Funktioner Arrow pointing right

Exempel på funktioner i AFRY Pulse

 • Screen builder - skräddarsy dina egna dashboards
 • Moduler för att skapa trender och diagram
 • Meddelandefunktioner
 • Pushteknik – alltid uppdaterad information
 • Noteringar kopplade till roller och kalender
 • Integration mot datakällor för datautbyte
 • Stöd för mobila enheter
 • Wiki användarinformation  
 • Användargränssnitt anpassad för produktionsmiljö
 • Mötesrummet – modul för effektiva möten  
 • MillHistorian - databas för insamling av processdata
Övrigt Arrow pointing right

Övriga värden

AFRY Pulse kan integrera mot flera olika och ofta isolerade datakällor och därmed öka tillgängligheten på information. AFRY Pulse är en del av digitala plattformen AFRY MES och genom detta kan man få ett fullt systemstöd för en producerande verksamhet.

Support erbjuds genom AFRYs supportorganisation i Sverige.

David Andersson - Business Unit Manager Digitalisation
David Andersson
Business Unit Manager Digitalisation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta David Andersson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.