Digitalisation

Reality Capture - skapa din virtuella fabrik

Öka effektiviteten och hållbarhetsarbetet med virtuell fabrik genom Reality Capture

Reality capture och virtuella miljöer blir allt vanligare inom många industrisektorer – att med hjälp av olika programvaror kunna skapa 3D-modeller från 360- foton och laserscanning. Genom att skapa en virtuell fabrik förbättras produktiviteten, noggrannheten, kvaliteten och säkerheten avsevärt under hela anläggningens livscykel. Möjligheterna är flera där en första version av en virtuell fabrik kan lägga grunden till en digital tvilling.

AFRY har varit aktiva inom Reality Capture sedan början av 90-talet då laserskanningsteknik användes speciellt i ombyggnadsprojekt. Förändringen är att utrustningen och kamerorna numera är mycket effektivare och billigare, vilket innebär att kostnaden för att skapa den virtuella fabriken också kan justeras för att klara budget. Idag har AFRY ett brett ekosystem av olika lösningar och teknikleverantörer för att hjälpa sina kunder att hitta de mest optimala lösningarna för sina behov.

Digital utveckling stegvis

Det finns många sätt att starta ett projekt via Reality Capture och skapa en virtuell fabrik. Det första beslutet måste fattas med noggrannhet och beskriva vägen mot en fullständig digital tvilling av anläggningen om det planeras att genomföras senare. Beslutet påverkar nämligen aktuell teknik och andra programvaror.

Den första versionen av virtuell fabrik blir direkt ett steg mot digital tvilling när du erhåller din fabrik i digitalt format. Nästa steg skulle vara att lägga till mer och mer intelligens via 3D-modellering och så småningom integrera även operativa data från processer och MES-system.

Reality Capture vs Google Street View och husvisningar

Reality Capture kan lättare beskrivas som en teknik som gör det möjligt för egen personal och externa resurser att gå runt på platsen virtuellt. Det är i princip samma vy som kan ses via Google Street View, fast det är en vy över en fabrik istället. Projektgruppen eller skiftbytet kan gå runt i fabriken virtuellt samtidigt som alla ser samma vy.

Ett annat likvärdigt exempel är en virtuell husvisning som används i stor utsträckning av fastighetsbyråer – det är samma lösning som nu flyttat in i industrisektorn.

Fördelar och funktioner:

 • Skarp visualisering av verkligheten, både i projekt och till kunder
   
 • Stark koppling till digital tvilling
   
 • Snabb och smidig installation
   
 • Åtkomst 24/7
   
 • Möjliggör att jobba remote
Industrial digitalisation

Information 24/7 och ökad säkerhet

Reality Capture möjliggör även ett effektivare flöde där olika arbetsgrupper inom anläggningen eller ett specifikt projekt inte tappar fart om man inte kan delta fysiskt, eller om det krävs snabba svar på frågor kring anläggningen. Informationen finns tillgänglig 24/7, samtidigt som det gynnar ett mer hållbart resande, vilket även leder till minskade resekostnader. Reality Capture bidrar inte minst till ökad säkerhet genom att tjänsten gör det enkelt att kunna eliminera fel i samband med montage.

Känslan i den visuella vy som skapas är skarp, samtidigt som igenkänningsfaktorn är hög för personal och resurser på site.

Är du intresserad av att installera Reality Capture för en hållbar industri?
Välkommen att kontakta oss!

Peder Colfach - Reality Capture Manager
Peder Colfach
Reality Capture Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peder Colfach

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.